« Psal 107:28 Księga Psalmów 107:29 Psal 107:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(106:29) i postawił wełny jich w cichość, i milczały są wełny jich.
2.PS.PUŁAWSKI(106:29) i postawił wełnę jich w cichość, i umi❬l❭kły wełny jich.
3.WUJEK.1923I obrócił burze jego w ciszą, i uspokoiły się nawałności jego.
4.GDAŃSKA.1881Obraca burzę w ciszę, tak, że umilkną nawałności ich.
5.GDAŃSKA.2017Zamienia burzę w ciszę, tak że uspokajają się jej fale.
6.PS.BYCZ.1854On-zmusił wicher, do-łagodnego-powiewu; i-uśmierzyły-się fale-ich.
7.GÖTZE.1937Obrócił burzę w ciszę i fale się uspokoiły;
8.CYLKOWZamienił burzę na ciszę, i uśmierzyły się ich fale.
9.KRUSZYŃSKIPrzemienia burzę w ciszę i ustają bałwany ich.
10.ASZKENAZY Ustawi burzę w milczenie, a ucichną ich fale.
11.SZERUDAI uciszył burzę, tak że się uspokoiły fale morskie.
12.TYSIĄCL.WYD1(106:29) Uśmierzył burzę w wietrzyk łagodny, a fale morskie umilkły.
13.TYSIĄCL.WYD5Zamienił burzę w wietrzyk łagodny, a fale morskie umilkły.
14.BRYTYJKAUciszył burzę, I uspokoiły się fale morskie.
15.POZNAŃSKAI burzę w lekki wiatr zamienił, uspokoiły się morskie fale.
16.WARSZ.PRASKAprzemienił bowiem burzę w łagodny powiew wiatru, tak że fale zupełnie ucichły;
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zamienił burzę na ciszę i uśmierzyły się fale.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITUciszył wzburzone morze I uspokoił jego fale.
19.TOR.PRZ.Doprowadził do uciszenia huraganu i zamilkły fale morskie.