« Psal 107:29 Księga Psalmów 107:30 Psal 107:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(106:30) I radowali są sie, iże milczeły, i wwiodł je w przystań wolej jich.
2.PS.PUŁAWSKI(106:30) I radowali sie, iże milczeły, i wwiodł ❬je❭ w przystań żądzej jich.
3.WUJEK.1923I uradowali się, że ucichły: i przyprowadził je do portu woli ich.
4.GDAŃSKA.1881I weselą się, że ucichło; a tak przywodzi ich do portu pożądanego.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy oni weselą się, że ucichły; i tak przyprowadza ich do upragnionego portu.
6.PS.BYCZ.1854Przeto-cieszyli-się, że się-uspokoiły; a,-On-prowadził-ich, do przystani pożądania-ich.
7.GÖTZE.1937I radowali się, że się uciszyły, i przywiódł ich do portu upragnionego.
8.CYLKOWI ucieszyli się, że zamilkły, i doprowadził ich do celu ich pragnień.
9.KRUSZYŃSKII radują się, gdy ucicha, i przywodzi ich do przystani pożądanej.
10.ASZKENAZY I będą się weselić, iże się uciszą a powiedzie je ku celowi ich pragnień.
11.SZERUDAWtedy radowali się, że ucichły i tak zaprowadził ich do upragnionej przystani.
12.TYSIĄCL.WYD1(106:30) I ucieszyli się z tego, że cisza nastała, i przywiódł ich do upragnionej przystani.
13.TYSIĄCL.WYD5Radowali się z tego, że nastała cisza i że On przywiódł ich do upragnionej przystani.
14.BRYTYJKAWtedy radowali się, że się uspokoiły, I zawiódł ich do upragnionej przystani.
15.POZNAŃSKARadowali się, że nastała cisza i przywiódł ich do portu, upragnionej przystani.
16.WARSZ.PRASKAci, którzy się cieszą, że fale ustały i że mogli się dostać do cichego portu -
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc ucieszyli się, że zamilkły, i doprowadził ich do celu ich pragnień.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITUcieszył ich ten spokój, Uradowało to, że ich wprowadził do upragnionej przystani.
19.TOR.PRZ.Ucieszyli się więc, że ucichły; i tak prowadził ich do upragnionej przystani.