« Psal 107:31 Księga Psalmów 107:32 Psal 107:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(106:32) i powyszcie jego we zborze luda, i na stolcu starzejszych chwalcie ji.
2.PS.PUŁAWSKI(106:32) i powyszycie je❬go❭ we zborze luda, i na stolcu starzejszych chwalcie ji.
3.WUJEK.1923I niech go wywyższają w zgromadzeniu ludzi: a na stolicy starców niech go chwalą.
4.GDAŃSKA.1881Niech go wywyższają w zgromadzeniu ludu, a w radzie starców niechaj go chwalą.
5.GDAŃSKA.2017Niech go wywyższają w zgromadzeniu ludu i w radzie starszych niech go chwalą.
6.PS.BYCZ.1854I-niech-wywyższają-Go, w-zgromadzeniu ludu; a,-w-posiedzeniu starszych, niech-wysławiają-Go.
7.GÖTZE.1937I niech wywyższają Go w zgromadzeniu ludu, i w posiedzeniu starców niech Go chwalą!
8.CYLKOWNiech wywyższają Go w zborze ludu, i na radzie starszych niech Go chwalą.
9.KRUSZYŃSKINiechaj Go wywyższają na zgromadzeniu ludu, i w radzie starców niechaj Go wychwalają.
10.ASZKENAZY I wywyższać Go będą w ludu gromadzie a sławić Go w starców siedzibie.
11.SZERUDANiechaj Go wysławiają w zgromadzeniu ludu, i niechaj Go chwalą w radzie starszych!
12.TYSIĄCL.WYD1(106:32) I niech Go sławią ludy w zgromadzeniu i na zebraniu starców niechaj Go chwalą.
13.TYSIĄCL.WYD5I niech Go sławią w zgromadzeniu ludu i na radzie starszych niechaj Go chwalą!
14.BRYTYJKANiechaj go wysławiają w zgromadzeniu luduI niechaj go chwalą w radzie starszych!
15.POZNAŃSKANiech Go wysławiają w zgromadzeniu ludu, niechaj Go wielbią na radzie starszych.
16.WARSZ.PRASKANiech Go wychwalają na zgromadzeniu ludów, niech Go sławią w gronie starszych.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niechaj Go wywyższają w zborze ludu i niech Go chwalą na radzie starszych.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech Go wywyższają w zgromadzeniu ludu I chwalą Go w radzie starszych!
19.TOR.PRZ.Niech Go wywyższają w zgromadzeniu ludu i w zgromadzeniu starszych niech Go chwalą.