« Psal 107:34 Księga Psalmów 107:35 Psal 107:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(106:35) Położył puszcze w stawy {albo w jeziera} wod a ziemię przez wody w wychody wod
2.PS.PUŁAWSKI(106:35) Położył puszczą w stawy wod a ziemię przez wody w wychody wod
3.WUJEK.1923Obrócił pustynią w jeziora wodne: a ziemię bezwodną w strumienie wodne.
4.GDAŃSKA.1881Pustynie obraca w jeziora, a ziemię suchą w strumienie wód.
5.GDAŃSKA.2017Pustynię zamienia w jezioro, a suchą ziemię w źródła wód.
6.PS.BYCZ.1854Zamienia pustynią, na-jezioro wody; a,-ziemię suchą, na-wychody wód.
7.GÖTZE.1937Natomiast obrócił pustynię w staw i ziemię suchą w źródła wód,
8.CYLKOWObrócił pustynie w jeziora, a ziemię suchą w źródła wód.
9.KRUSZYŃSKIPrzemienia puszczę w jeziora, a ziemię suchą - w wód strumienie.
10.ASZKENAZY Uczyni pustynię jeziorem wód, a kraj pustynny wód źródłem.
11.SZERUDAPustynię zmienił w zbiorniki wód, a ziemię suchą w źródła wód.
12.TYSIĄCL.WYD1(106:35) Pustynię zamienił w wodne jezioro, a ziemię suchą w wodne zdroje.
13.TYSIĄCL.WYD5Pustynię zamienił w zbiornik wody, a ziemię suchą w oazę.
14.BRYTYJKAPustynię zamienił w zbiorniki wód, A ziemię suchą w źródła wód.
15.POZNAŃSKALecz także pustynię w jezioro zamienił, a ziemię jałową w wód zdroje.
16.WARSZ.PRASKAA wyschłe pustynie zamienił w zbiorniki wody, ziemię spaloną – w zielone oazy,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.On zamienia pustynie w jeziora, a suchą ziemię w źródła wód.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITAle także pustynię zamienił w jeziora I suchą ziemię w źródła.
19.TOR.PRZ.Pustynię zamienia w stawy pełne wód, a suchą ziemię w źródła wód.