« Psal 107:38 Księga Psalmów 107:39 Psal 107:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(106:39) I mało sie jich uczyniło, i mąceni są od zamęta [jich] złych i boleści.
2.PS.PUŁAWSKI(106:39) I mało sie jich uczyniło, i mąceni są od zamęta złych i boleści.
3.WUJEK.1923I mało ich zostało: i udręczeni są od utrapienia złego i od boleści.
4.GDAŃSKA.1881Ale podczas umniejszeni i poniżeni bywają okrucieństwem, nędzą, i utrapieniem;
5.GDAŃSKA.2017Ale potem maleje ich liczba i upokorzeni są uciskiem, nędzą i utrapieniem;
6.PS.BYCZ.1854Potém-zmniejszyli-się, znowu, i-podupadli, od-utrapienia, klęski, i-smutku.
7.GÖTZE.1937Potem zaś umniejszali się i byli upokorzeni przez ucisk, nieszczęście i żal.
8.CYLKOWUmniejszeni byli i pognębieni od udręczenia, nędzy i troski.
9.KRUSZYŃSKIAle umniejszeni i poniżeni są od okrucieństwa, nędzy i cierpienia.
10.ASZKENAZY Jako że było ich niewiele a byli poniżeni z powodu ucisku, nieszczęścia i rozpaczy.
11.SZERUDAZmaleli i zgnębieni byli przez ucisk, nędzę i strapienie.
12.TYSIĄCL.WYD1(106:39) A wtedy zmaleli w liczbie i wpadli w pogardę, pod naciskiem nieszczęść i utrapienia;
13.TYSIĄCL.WYD5Potem zmalała ich liczba i podupadli pod naciskiem niedoli i utrapienia.
14.BRYTYJKALecz zmaleli i zgnębieni byliPrzez ucisk, nieszczęście i strapienie.
15.POZNAŃSKAPotem jednak byli nieliczni i poniżeni, przygnieceni nieszczęściem i udręką.
16.WARSZ.PRASKAAle potem źle im się wiodło i bardzo ich ubyło pod ciężarem cierpień i trosk rozmaitych.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale zmaleli i byli pognębieni od udręczenia, nędzy i troski.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT[Ich wrogowie natomiast] zmaleli i podupadli Przez ucisk, nieszczęście i rozpacz.
19.TOR.PRZ.Zmniejszyli się i zostali upokorzeni z powodu ucisku, zła i utrapienia;