« Psal 107:3 Księga Psalmów 107:4 Psal 107:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(106:4) Zbłądzili są na puszczy bez wod, drogi miasta przebyta nie naleźli.
2.PS.PUŁAWSKI(106:4) ądzili na puszczy w powodziu, drogi miasta przebyta nie naleźli.
3.WUJEK.1923Błądzili po puszczy na miejscu bezwodnem: i nie najdowali drogi do miasta, w któremby mieszkali.
4.GDAŃSKA.1881Błądzili po puszczy, po pustyni bezdrożnej, miasta dla mieszkania nie znajdując.
5.GDAŃSKA.2017Błądzili po pustyni, po bezdrożnym pustkowiu, nie znajdując miasta, gdzie mogliby zamieszkać.
6.PS.BYCZ.1854Tułali-się-byli, w-pustyni, po-samotnéj drodze; oni, miasta mieszkalnego, nie znaleźli-byli.
7.GÖTZE.1937Błądzili po pustyni, po bezludnej drodze; nie znajdowali miasta dla zamieszkania;
8.CYLKOWBłąkali się po pustyni, po stepie bezdrożnym; miasta osiadłego nie znaleźli.
9.KRUSZYŃSKIBłądzili po pustyni, po puszczy bezdrożnej, nie znaleźli miasta na mieszkanie.
10.ASZKENAZY Błądzili w pustyni, w pustkowiu, w drodze do miasta nie znaleźli siedziby.
11.SZERUDABłądzili po pustyni, po pustkowiu, nie znajdując drogi do grodu na mieszkanie.
12.TYSIĄCL.WYD1(106:4) Błądzili na pustyni, w pustkowiu, do miasta zamieszkałego nie znaleźli drogi.
13.TYSIĄCL.WYD5Błądzili na pustyni, na odludziu, do miasta zamieszkałego nie znaleźli drogi.
14.BRYTYJKABłądzili po pustyni, po pustkowiu, Nie znajdując drogi do miasta zamieszkałego.
15.POZNAŃSKABłądzili po stepie i po pustkowiu, nie znajdując drogi do miasta zamieszkałego,
16.WARSZ.PRASKACi, co błądzili po pustyniach i bezludziach, a nie mogli znaleźć drogi do zamieszkanego miasta,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Błąkali się po pustyni, po stepie bezdrożnym, a miasta do osiedlenia nie znaleźli.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITBłądzili po pustyni, po pustkowiach, Nie mogli znaleźć drogi do miejsc zamieszkałych;
19.TOR.PRZ.Błądzili po pustyni, na pustkowiu nie znaleźli drogi do zamieszkałego miasta.