« Psal 107:39 Księga Psalmów 107:40 Psal 107:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(106:40) Wyliła sie jest swada na książęta i błędzić je uczynił w przezdroży, a nie na drodze.
2.PS.PUŁAWSKI(106:40) Wyliła sie swada na książęta i błędzić je puścił w przezdrodze, a nie na drodze.
3.WUJEK.1923Wylana jest wzgarda na przełożone: i dopuścił, że błądzili na bezdrożnem miejscu, a nie na drodze.
4.GDAŃSKA.1881Gdy wylewa wzgardę na książąt, dopuszczając, aby błądzili po puszczy bezdrożnej.
5.GDAŃSKA.2017On wylewa wzgardę na władców i sprawia, że błądzą po bezdrożach pustkowia.
6.PS.BYCZ.1854Wylawszy wzgardę, na znakomitych, i-tułającymi-uczyniwszy-ich, w-puszczy, nie-mającéj-drogi.
7.GÖTZE.1937On wylał wzgardę na książąt, i dał im błądzić po pustkowiu bezdrożnem;
8.CYLKOWWylał hańbę na dostojników, i zabłąkał ich po stepie bezdrożnym.
9.KRUSZYŃSKIWylał wzgardę na książąt i sprawił, że błądzili na puszczy bezdrożnej.
10.ASZKENAZY On, który hańbę wylewa na możnych, Onto sprawił, że zbłąkali się w bezdrożnym chaosie.
11.SZERUDAWylał wzgardę na możnych i sprawił, że błądzili po bezdrożnym pustkowiu.
12.TYSIĄCL.WYD1(106:40) lecz Ten, który wylewa wzgardę na władców i każe im błądzić przez puste bezdroża,
13.TYSIĄCL.WYD5Lecz Ten, który wylewa wzgardę na władców i każe im błądzić przez puste bezdroża,
14.BRYTYJKAWylał wzgardę na dostojnikówI sprawił, że błądzili po bezdrożnym pustkowiu,
15.POZNAŃSKATen wszakże, który wylał wzgardę na możnych, każąc im błądzić po bezdrożnym pustkowiu,
16.WARSZ.PRASKAOn zaś okazał wzgardę wielkim tego świata i sprawił, że błąkali się po pustynnych bezdrożach.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wylał hańbę na dostojników, zbłąkał ich pośród bezdrożnego stepu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITDostojnych dotknął pogardą, Zmusił do błądzenia po pustynnych bezdrożach,
19.TOR.PRZ.On wylewa wzgardę na władców i sprawia, że błądzą na pustkowiach bez drogi.