« Psal 107:5 Księga Psalmów 107:6 Psal 107:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(106:6) I zawołali są ku Panu, gdy smęcili są ❬sie❭, a z potrzebizn jich wytargł je
2.PS.PUŁAWSKI(106:6) I zawołali ku Bogu, gdy mąceni, a z potrzebizn jich wytargł je
3.WUJEK.1923I wołali do Pana, gdy uciśnieni byli: i wyrwał je z ich potrzeb.
4.GDAŃSKA.1881A gdy wołali do Pana w utrapieniu swojem, z ucisku ich wyrywał ich;
5.GDAŃSKA.2017A gdy zawołali do PANA w swoim utrapieniu, uwolnił ich z ucisku;
6.PS.BYCZ.1854Wtedy-wołali do Pana, w-niedoli swojéj, a, z-uciśnień-ich oswobodził-ich.
7.GÖTZE.1937Wtedy wołali do Pana w uciśnieniu swem, i wybawił ich z utrapień ich
8.CYLKOWI wołali do Boga w niedoli swojéj, z utrapień wybawił ich.
9.KRUSZYŃSKII wołali w utrapieniu do Pana, a z ich ucisków wybawił ich.
10.ASZKENAZY I wołać będą do Jehowy, gdy źle im, a wyrwie ich z ich utrapień.
11.SZERUDAI wołali do Pana w niedoli swej, a On wybawił ich z utrapienia.
12.TYSIĄCL.WYD1(106:6) W swoich uciskach wołali do Pana; a On ich wyzwolił z utrapień.
13.TYSIĄCL.WYD5W swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi.
14.BRYTYJKAWołali do Pana w niedoli swej, A On wybawił ich z utrapienia.
15.POZNAŃSKAWołali do Jahwe w swym utrapieniu, a On ich z niedoli wybawił.
16.WARSZ.PRASKAci, którzy w ucisku wołali do Pana, a On ich wybawił z niewoli
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc w swej niedoli wołali do BOGA, zatem wybawił ich z utrapień.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITI wtedy, w swojej niedoli, wołali do PANA - A On wyzwolił ich z pognębienia,
19.TOR.PRZ.A wtedy wołali do Jhwh w swojej niedoli, i wyzwalał ich z ucisków;