« Psal 107:7 Księga Psalmów 107:8 Psal 107:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(106:8) Spowiadajcie sie [jemu] Gospodnu miłosierdzia jego i dziwy jego synom ludskim,
2.PS.PUŁAWSKI(106:8) Spowiadajcie sie Gospodnu miłosierdzia jego a dziwy jego synom ludzkim,
3.WUJEK.1923Niechajże wyznawają Panu miłosierdzia jego, i cuda jego synom ludzkim;
4.GDAŃSKA.1881Niechajże wysławiają przed Panem miłosierdzie jego, a dziwne sprawy jego przed synami ludzkimi:
5.GDAŃSKA.2017Niech wysławiają PANA za jego miłosierdzie i cudowne dzieła wobec synów ludzkich;
6.PS.BYCZ.1854Niechże-wielbią, w-Panu, dobroć-Jego, i-cuda-Jego, ku-dzieciom człowieczym.
7.GÖTZE.1937Ci niech uwielbiają Pana za dobroć Jego, i za Jego cuda nad dziećmi ludzkiemi,
8.CYLKOWNiech sławią Bogu łaskę Jego, i Jego cuda względem synów Adama.
9.KRUSZYŃSKINiechaj wysławiają przed Panem miłosierdzie Jego, a cuda Jego przed synami ludzkimi.
10.ASZKENAZY Wyznawać będą Jehowie Jego łaskę a cudy Jego synom człowieczym.
11.SZERUDANiechaj dziękują Panu za Jego łaskę i za cuda Jego dla synów ludzkich,
12.TYSIĄCL.WYD1(106:8) Niech dzięki czynią Panu za Jego miłosierdzie, za Jego cuda dla synów ludzkich,
13.TYSIĄCL.WYD5Niech dzięki czynią Panu za Jego miłosierdzie, za Jego cuda dla synów ludzkich,
14.BRYTYJKANiechaj wysławiają Pana za łaskę jegoI za jego cuda dla synów ludzkich,
15.POZNAŃSKANiech dzięki składają Jahwe za Jego łaskawość, za Jego cuda dla synów człowieczych.
16.WARSZ.PRASKAci wszyscy niech dziękują Panu za Jego łaskawość i za wszystkie dobrodziejstwa ludziom wyświadczone.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech sławią przed WIEKUISTYM Jego łaskę i Jego cuda względem synów Adama.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech wysławiają PANA, Jego łaskę i cuda na rzecz synów ludzkich,
19.TOR.PRZ.Niech wysławiają Jhwh za Jego miłosierdzie i cudowne dzieła dla synów ludzkich;