« Psal 108:9 Księga Psalmów 108:10 Psal 108:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(107:11) Kto mię przewiedzie w miesto murowane[go]? Kto mie przewiedzie aż do Idumeje?
2.PS.PUŁAWSKI(107:11) Kto mie przewiedzie w miasto grodzone? Kto mie przewiedzie aż do Idumeej?
3.WUJEK.1923(108:11) Któż mię doprowadzi do miasta obronnego? kto mię doprowadzi aż do Idumei?
4.GDAŃSKA.1881(108:11) Któż mię zaprowadzi do miasta obronnego? Któż mię przywiedzie aż do ziemi edomskiej?
5.GDAŃSKA.2017Kto mnie wprowadzi do miasta warownego? Kto mnie doprowadzi aż do Edomu?
6.PS.BYCZ.1854(108:11) Któż przyprowadzi-mię do miasta obwarowanego? któż zaprowadzi-mię, aż-do Edomu?
7.GÖTZE.1937(108:11) Któż mię zaprowadzi do miasta warownego? Kto mię przyprowadzi aż do Edomu?
8.CYLKOW(108:11) Kto mnie wprowadzi do miasta obronnego, kto mnie powiódł do Edomu.
9.KRUSZYŃSKI(108:11) Któż mnie przyprowadzi do miasta obronnego - któż mnie zawiedzie aż do Idumei?
10.ASZKENAZY (108:11) Któż zaprowadzi mnie do miasta warownego, zawiedzie mnie do Edomu?
11.SZERUDA(108:11) Któż wprowadzi mię do miasta warownego? Kto zawiedzie mię do Edomu?
12.TYSIĄCL.WYD1(107:11) Któż mię wprowadzi do miasta warownego? Któż aż do Edomu mię odprowadzi?
13.TYSIĄCL.WYD5(108:11) Któż mnie wprowadzi do miasta warownego? Kto aż do Edomu mnie doprowadzi?
14.BRYTYJKA(108:11) Któż wprowadzi mię do miasta warownego? Kto zawiedzie mię do Edomu?
15.POZNAŃSKA(108:11) Kto mnie wprowadzi do miasta warownego, kto mnie zawiedzie aż do Edomu?
16.WARSZ.PRASKA(108:11) Kto mnie wprowadzi do miasta warownego? Kto skieruje me kroki do Edomu?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(108:11) Kto mnie wprowadzi do miasta obronnego, kto mnie poprowadził do Edomu?
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(108:11) Kto mnie wprowadzi do warownego grodu? Kto mnie zawiedzie aż po Edom?