« Psal 108:1 Księga Psalmów 108:2 Psal 108:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(107:2) Wstań, żałtarzu i gę❬ś❭li, wstanę na świtaniu.
2.PS.PUŁAWSKI(107:2) Wstań, żołtarzu i gęśli, wstanę na świtaniu.
3.WUJEK.1923(108:3) Powstań, chwało moja, powstań, arfo i cytro! wstanę na świtaniu.
4.GDAŃSKA.1881(108:3) Ocućże się lutnio i harfo! gdy na świtaniu powstaję.
5.GDAŃSKA.2017Obudź się, cytro i harfo, gdy o świcie powstanę.
6.PS.BYCZ.1854(108:3) Obudź-się, o-harfo i-lutnio! ja-ocknę-się, z świtem.
7.GÖTZE.1937(108:3) Zbudź się, harfo i lutnio! Chcę obudzić jutrzenkę.
8.CYLKOW(108:3) Rozdźwięcz się lutnio i cytro, budzę się wraz z jutrzenką.
9.KRUSZYŃSKI(108:3) Ocuć się. lutnio i harfo, gdy na świtaniu wstaję.
10.ASZKENAZY (108:3) Wstrząśnij się ty lutnio i harfo, ja jutrzenkę obudzę!
11.SZERUDA(108:3) Zbudź się, harfo i cytro: Obudzę jutrzenkę!
12.TYSIĄCL.WYD1(107:3) zbudź, harfo i cytro! A ja obudzę jutrzenkę.
13.TYSIĄCL.WYD5(108:3) zbudź się, harfo i cytro! Chcę obudzić jutrzenkę.
14.BRYTYJKA(108:3) Zbudź się, harfo i cytro, A ja obudzę jutrzenkę!
15.POZNAŃSKA(108:3) Zbudź się, harfo i cytro: uprzedzić pragnę jutrzenkę.
16.WARSZ.PRASKA(108:3) Obudźcie się, harfo i cytro, bo pragnę, by wstała poranna jutrzenka.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(108:3) Rozdźwięcz się lutnio i cytro, gdy budzę się wraz z jutrzenką.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(108:3) Obudź się, harfo i cytro, A ja obudzę jutrzenkę!
19.TOR.PRZ.Obudź się, cytro i harfo, gdy budzę się o świcie.