« Psal 109:12 Księga Psalmów 109:13 Psal 109:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(108:12) Bądźcie synowie jego we zgubę, w pokoleni jednem zagładzono bądź imię jego.
2.PS.PUŁAWSKI(108:12) Bądźcie synowie jego we zgubę, w pokoleniu jednym zagładzono bądź imię jego.
3.WUJEK.1923Dzieci jego niech będą zniszczone: w jednym rodzie niech zginie imię jego.
4.GDAŃSKA.1881Potomkowie jego niech z korzenia wycięci będą; w drugiem pokoleniu niech będzie wygładzone imię ich.
5.GDAŃSKA.2017Niech jego potomkowie zostaną wykorzenieni, niech ich imię zginie w drugim pokoleniu.
6.PS.BYCZ.1854Niech-będzie potomstwo-jego, ku-wykorzenieniu; w-pokoleniu następném, niech-będzie-wymazané, imię-ich.
7.GÖTZE.1937Potomkowie jego niechaj będą wytępieni, imię ich niechaj wygaśnie w drugiem pokoleniu.
8.CYLKOWNiech potomstwo jego skazaném będzie na wytępienie, w pokoleniu drugiém niech wygaśnie imię ich.
9.KRUSZYŃSKINiechaj potomkowie jego wyginą; w pokoleniu następnem niechaj zaginie imię jego.
10.ASZKENAZY C)byż był koniec jego ku zagładzie a imię ich było wymazane w drugiem pokoleniu.
11.SZERUDAPotomstwo jego niech będzie skazane na zagładę, imię jego niech wygaśnie w drugim pokoleniu!
12.TYSIĄCL.WYD1(108:13) Niech jego potomstwo ulegnie zatracie; niech w drugim pokoleniu zaginie ich imię.
13.TYSIĄCL.WYD5Niech jego potomstwo pójdzie na zatracenie; niech w drugim pokoleniu zaginie ich imię!
14.BRYTYJKAPotomstwo jego niech będzie skazane na zagładę, Imię jego niech wygaśnie w drugim pokoleniu!
15.POZNAŃSKANiechaj jego potomstwo ulegnie zagładzie i niech będzie wymazane jego imię w następnym pokoleniu.
16.WARSZ.PRASKANiech będzie wytracone całe ich potomstwo, w najbliższych pokoleniach niech zginie ich imię.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech jego potomstwo będzie skazane na wytępienie, a w drugim pokoleniu niechaj wygaśnie ich imię.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech jego potomstwo ulegnie zagładzie, A jego imię niech zapomną potomni.
19.TOR.PRZ.Niech jego potomstwo będzie zgładzone, niech ich imię zostanie starte w następnym pokoleniu.