« Psal 11:4 Księga Psalmów 11:5 Psal 11:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(10:6) Gospodzin pyta prawego i niemiłościwego, jenże wiem miłuje lichotę, nienawidzi swojej dusze.
2.PS.PUŁAWSKI(10:6) Gospodzin pyta prawego i złosnego, ale jen miłuje złość, zawidzi duszę swą.
3.WUJEK.1923(11:6) Pan pyta sprawiedliwego i niezbożnego: lecz kto miłuje nieprawość, ma w nienawiści duszę swoję.
4.GDAŃSKA.1881Pan doświadcza sprawiedliwego; ale niepobożnego i miłującego nieprawość ma w nienawiści dusza jego.
5.GDAŃSKA.2017PAN doświadcza sprawiedliwego, ale jego dusza nienawidzi niegodziwego i tego, kto kocha bezprawie.
6.PS.BYCZ.1854Pan, sprawiedliwego doświadcza; ale-bezbożnego, i-miłującego zdziérstwo, nienawidzi duch-Jego.
7.GÖTZE.1937Pan doświadcza sprawiedliwego, a bezbożnego i miłującego przemoc dusza Jego nienawidzi.
8.CYLKOWBóg sprawiedliwego doświadcza, a niegodziwego i miłującego bezprawie nienawidzi dusza Jego.
9.KRUSZYŃSKIBóg doświadcza sprawiedliwego, a bezbożnego i miłującego nieprawość nienawidzi dusza Jego.
10.ASZKENAZY (11:6) On spuści na niegodziwców deszcz zasadzek, - ogień i siarka i duch męczarnej popędliwości - oto ich dział i ich puhar.
11.SZERUDAPan bada sprawiedliwego i bezbożnego, lecz nienawidzi tego, który kocha się w bezprawiu.
12.TYSIĄCL.WYD1(10:5) Pan bada sprawiedliwego i niezbożnego; nie cierpi Jego dusza tego, kto kocha nieprawość.
13.TYSIĄCL.WYD5Pan bada sprawiedliwego i występnego, nie cierpi Jego dusza tego, kto kocha nieprawość.
14.BRYTYJKAPan bada sprawiedliwego i bezbożnego, A nienawidzi tego, kto kocha bezprawie.
15.POZNAŃSKAJahwe przypatruje się bacznie sprawiedliwemu i bezbożnemu, a tego, kto skory jest do gwałtu, ma w nienawiści.
16.WARSZ.PRASKABada Pan sprawiedliwego i grzesznika, a lubujących się w przemocy nienawidzi z całej duszy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.BÓG doświadcza sprawiedliwego, ale Jego istota nie cierpi niegodziwego oraz tego, co miłuje bezprawie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN bada sprawiedliwego i bada bezbożnego, A Jego dusza nienawidzi tego, kto kocha gwałt.
19.TOR.PRZ.Jhwh doświadcza sprawiedliwego, ale znienawidził duszę niegodziwego i tego, kto kocha bezprawie.