« Psal 109:31 Księga Psalmów 110:1 Psal 110:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(109:1) Rzekł jest Gospodzin Gospodnu memu: Siądź na prawicy mojej, (109:2) aliż położę nieprzyjaciele twoje podnożek nog twojich.
2.PS.PUŁAWSKI(109:1) Rzekł jest Bog moj Gospodnu memu: Siądź na prawicy mojej, (109:2) aliż położę nieprzyjaciele twoje podnożek nog twoich.
3.WUJEK.1923Psalm Dawidowi. Rzekł Pan Panu memu: Siedź po prawicy mojéj, aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem nóg twoich.
4.GDAŃSKA.1881Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, dokąd nie położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich.
5.GDAŃSKA.2017Psalm Dawida. Powiedział PAN do mego Pana: Usiądź po mojej prawicy, aż położę twoich wrogów jako podnóżek pod twoje stopy.
6.PS.BYCZ.1854Psalm Dawida. Rzekł Pan, do-Pana-mego: Usiądź, przy-prawicy-mojéj, aż zrobię, nieprzyjaciół-twych, stopniem, dla-nóg-twoich.
7.GÖTZE.1937DAWIDA. Psalm. Pan rzekł do Pana mego: "Siądź po prawicy Mojej, aż położę wrogów Twoich u podnóżka nóg Twoich!"
8.CYLKOWDo Dawida pieśń. Słowo Boga do pana mojego: Siądź po prawicy Mojéj, póki nie uczynię wrogów twoich podnóżkiem stóp twoich.
9.KRUSZYŃSKIPsalm Dawida. Rzekł Pan Panu memu; "Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich za podnóżek nóg Twoich".
10.ASZKENAZY Śpiew Dawida. Powiedzenie Jehowy do mojego pana: "Usiądź ku Mej prawicy, aż podam wrogi Twe za podnóże twych nóg!"
11.SZERUDAPsalm Dawida. Pan rzekł do mego Pana: Usiądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twych jako podnóżek dla stóp twoich!
12.TYSIĄCL.WYD1(109:1) Rzekł Bóg do Pana mego: «Siądź po prawicy mojej, aż wrogów Twych położę jako podnóżek pod Twoje stopy»,
13.TYSIĄCL.WYD5Dawidowy. Psalm. Wyrocznia Boga dla Pana mego: Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy.
14.BRYTYJKAPsalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje!
15.POZNAŃSKAPsalm Dawida. Uroczysta wypowiedź Jahwe do mego Pana: "Usiądź po mej prawicy, aż położę wrogów Twoich jako podnóżek dla Twych stóp".
16.WARSZ.PRASKAPsalm Dawida. Powiedział Pan do mojego Pana: Usiądź po mojej prawej stronie, a ja Twoich wrogów położę jako podnóżek dla stóp Twoich.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pieśń Dawida. WIEKUISTY oświadczył memu Panu: Usiądź po Mej prawicy, dopóki twoich wrogów nie uczynię podnóżkiem twoich stóp.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITDawidowy. Psalm. PAN oświadczył memu Panu: Usiądź po mojej prawicy, Aż położę Twoich wrogów jako podnóżek dla Twoich stóp!
19.TOR.PRZ.Psalm Dawida. Jhwh oświadczył mojemu Panu: Usiądź po mojej prawicy, aż położę twoich wrogów jako podnóżek pod twoje stopy.