« Psal 110:1 Księga Psalmów 110:2 Psal 110:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(109:3) Pręt mocy twojej wypuści Gospodzin z Syjon, panować będzie w pośrod nieprzyjacielow twych.
2.PS.PUŁAWSKI(109:3) Pręt mocy twojej w❬y❭puści Gospodzin ot Syjon, paniać będzie pośrzod nieprzyjacielow twoich.
3.WUJEK.1923Laskę mocy twojéj wypuści Pan z Syonu: panuj w pośród nieprzyjaciół twoich.
4.GDAŃSKA.1881Laskę mocy twojej pośle Pan z Syonu, mówiąc: Panuj w pośród nieprzyjaciół twoich.
5.GDAŃSKA.2017Laskę twojej mocy pośle PAN z Syjonu, mówiąc: Panuj pośród twoich wrogów.
6.PS.BYCZ.1854Berło potęgi-twéj, ześle Pan z-Syonu, mówiąc: Władaj, w-pośrod nieprzyjaciół-twoich.
7.GÖTZE.1937Laskę mocy Twej wyciągnie Pan z Syjonu; panuj wśród wrogów Twoich!
8.CYLKOWBerło potęgi twojéj wyniesie Bóg z Cyonu; panuj wpośród wrogów twoich.
9.KRUSZYŃSKILaskę mocy Twojej pośle Pan ze Sjonu. Panuj wpośród nieprzyjaciół Twoich.
10.ASZKENAZY Pręt mocy twej zeszle Jehowa ze Syonu: władaj we wnętrzu twych wrogów.
11.SZERUDABerło władzy twej wyśle Pan ze Syjonu: Panuj pośród swych nieprzyjaciół!
12.TYSIĄCL.WYD1(109:2) z Syjonu Pan rozciągnie berło Twej potęgi: «Panuj wśród swych nieprzyjaciół!
13.TYSIĄCL.WYD5Twoje potężne berło niech Pan rozciągnie z Syjonu: Panuj wśród swych nieprzyjaciół!
14.BRYTYJKABerło mocy twojej ześle Pan z Syjonu:Panuj wśród nieprzyjaciół swoich!
15.POZNAŃSKABerło Twej potęgi poszerzy Jahwe z Syjonu. Panuj pośród Twoich nieprzyjaciół.
16.WARSZ.PRASKANiech Bóg uniesie z Syjonu berło swojej mocy, (i niech powie): Władzę masz pośród Twych wrogów!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY wyniesie z Cyonu berło twojej potęgi; panuj wśród twoich wrogów.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN ześle z Syjonu berło Twej potęgi, Zapanuj zatem pośród swoich wrogów!
19.TOR.PRZ.Berło twojej mocy pośle Jhwh z Syjonu, mówiąc : Panuj pośród twoich wrogów.