« Psal 110:4 Księga Psalmów 110:5 Psal 110:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(109:6) Gospodzin na prawicy twojej, słomił jest w dzień gniewa swego krole.
2.PS.PUŁAWSKI(109:6) Gospodzin na prawicy twojej, złomił jest w dzień gniewa swego krole.
3.WUJEK.1923Pan po prawicy twojéj, poraził w dzień gniewu swego króle.
4.GDAŃSKA.1881Pan po prawicy twojej potrze królów w dzień gniewu swego.
5.GDAŃSKA.2017Pan po twojej prawicy zetrze królów w dniu swego gniewu.
6.PS.BYCZ.1854Pan, przy prawicy-twojéj, przeszyje, w-dniu gniéwu-swego, królów.
7.GÖTZE.1937Pan po prawicy Twojej; On zdruzgoce królów w dzień gniewu Swego;
8.CYLKOWPan po prawicy twojéj, rozbił w dzień gniewu Swego królów.
9.KRUSZYŃSKIPan po prawicy Twojej - w dniu gniewu swego zetrze królów.
10.ASZKENAZY Pan przez prawicę twą zdruzgocze króle w dzień Swojego gniewu.
11.SZERUDAPan po prawicy twojej pobije królów w dzień swego gniewu.
12.TYSIĄCL.WYD1(109:5) Po Twojej prawicy Pan zetrze królów w dniu swego gniewu.
13.TYSIĄCL.WYD5Pan po Twojej prawicy zetrze na proch królów w dniu swego gniewu.
14.BRYTYJKAPan po prawicy twojejZetrze królów w dzień swego gniewu.
15.POZNAŃSKAPo Twojej prawicy jest Jahwe, porazi królów w dzień swego gniewu.
16.WARSZ.PRASKAPan stoi po Twojej prawicy, unicestwia królów w dzień swojego gniewu.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pan po twojej prawicy rozbił królów w dzień Swojego gniewu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPan po Twej prawej stronie Zgniecie królów w dniu swojego gniewu.
19.TOR.PRZ.Pan po twojej prawicy roztrzaska królów w dniu swojego gniewu.