« Psal 110:7 Księga Psalmów 111:1 Psal 111:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(110:1) Chwalić cie będę, Gospodnie, we wszem siercu mojem, w radzie prawych i we zborze.
2.PS.PUŁAWSKIAlleluia. Dawid. (110:1) Chwalić cie będę, Boże, we wszem sircu moim, w radzie prawych i we zborze.
3.WUJEK.1923Alleluja. Będęć wyznawał, Panie, wszystkiem sercem mojem, w radzie sprawiedliwych i w zgromadzeniu.
4.GDAŃSKA.1881Halleluja. Będę wysławiał Pana całem sercem w radzie szczerych, i w zgromadzeniu.
5.GDAŃSKA.2017Alleluja. Będę wysławiał PANA całym sercem w radzie prawych i w zgromadzeniu.
6.PS.BYCZ.1854Halelu-Ja. (Chwalcie Pana.) Będę-chwalił Pana, z-całego serca, w-naradném-posiedzeniu prawych, i-w-zgromadzeniu.
7.GÖTZE.1937ALLELUJA! Będę wielbił Pana z całego serca w gronie szczerych i w zgromadzeniu.
8.CYLKOWHalleluja. Sławię Boga całém sercem w zborze prawych i w zgromadzeniu.
9.KRUSZYŃSKIAlleluja! Będę wysławiał Pana ze wszystkiego serca, w radzie prawych i w zgromadzeniu.
10.ASZKENAZY Sławcie Pana jestestwa - wielbić będę Jehowę z całego serca w szczerych tajnem kole i w zgromadzeniu.
11.SZERUDAAlleluja. Z całego serca wyznaję Pana w gronie prawych i w zgromadzeniu.
12.TYSIĄCL.WYD1(110:1) Alleluja. {Alef} Z całego serca będę chwalił Pana, {Bet} w zebraniu sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
13.TYSIĄCL.WYD5Alleluja. {Alef} Z całego serca chcę chwalić Pana {Bet} w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
14.BRYTYJKAAlleluja. Z całego serca wysławiam Pana W gronie prawych i w zgromadzeniu.
15.POZNAŃSKAAlleluja. Całym sercem będę sławił Jahwe w radzie prawych i na ich zgromadzeniu.
16.WARSZ.PRASKAAlleluja! [Alef] Z całego serca pragnę wielbić Pana [Bet] wśród miłujących Go, gdy wszyscy się zgromadzą.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.HALLELUJA! Całym sercem sławię BOGA w zborze prawych i w zgromadzeniu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITAlleluja! Z całego serca pragnę sławić PANA W gronie prawych i na zgromadzeniu.
19.TOR.PRZ.Chwalcie Jh[wh]. Pragnę z całego serca wysławiać Jhwh w gronie prawych i w zgromadzeniu.