« Psal 111:9 Księga Psalmów 111:10 Psal 112:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(110:9b) początek mądrości bojaźń boża. (110:10) Rozum dobry ❬wszem❭ czyniącym ji, chwal❬e❭nie jego przebywa na wiek wieko❬m❭.
2.PS.PUŁAWSKI(110:9b) początek mądrości bojaźń boża. (110:10) Rozum dobry wszem czyniącym ji, chwalenie jego przebywa na wiek wieka.
3.WUJEK.1923Początek mądrości bojaźń Pańska: wyrozumienie dobre wszystkim, którzy je czynią: chwała jego trwa na wieki wieków.
4.GDAŃSKA.1881Początek mądrości jest bojaźń Pańska; rozumu dobrego nabywają wszyscy, którzy rozkazanie Pańskie czyną; chwała jego trwa na wieki.
5.GDAŃSKA.2017Bojaźń PANA jest początkiem mądrości; prawdziwego rozumu nabywają wszyscy, którzy wypełniają jego przykazania; jego chwała trwa na wieki.
6.PS.BYCZ.1854Początkiem mądrości, bojaźń Pana; rozum dobry, u-wszystkich, przykazań Jego, pilnujących-się; chwała-Jego, trwającą na-wieki.
7.GÖTZE.1937Bojaźń Pańska jest początkiem mądrości, dobre zrozumienie mają wszyscy, którzy je wykonują. Chwała Jego trwa na wieki!
8.CYLKOWPoczątkiem mądrości bogobojność, myśl dobra u wszystkich, co je spełniają. Chwała Jego ostoi się na wieki.
9.KRUSZYŃSKIPoczątkiem mądrości bojaźń Pańska; wszyscy, co ją wypełniają, mają rozum dobry. Chwała Jego trwa na wieki.
10.ASZKENAZY Początkiem mądrości bojaźń Jehowy, dobrze rozumieją wszyscy, którzy ją iszczą, chwała Jego ostanie się na wieczność.
11.SZERUDAPoczątkiem mądrości jest bojaźń Pana; wszyscy, co ją okazują, mają dobre rozumienie. Chwała Jego trwa na wieki.
12.TYSIĄCL.WYD1(110:10) {Resz} Bojaźń Boża początkiem mądrości; {Szin} wszyscy, co Go wielbią, roztropnie działają. {Taw} Na wieki trwa Jego chwała.
13.TYSIĄCL.WYD5{Resz} Bojaźń Pańska początkiem mądrości; {Szin} wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, {Taw} a chwała Jego trwać będzie zawsze.
14.BRYTYJKAPoczątkiem mądrości jest bojaźń Pana; Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała jego trwa na wieki.
15.POZNAŃSKAPoczątkiem mądrości jest bojaźń Boża, roztropnie postępują ci, którzy jej strzegą. Chwała Jego trwa na wieki.
16.WARSZ.PRASKA[Resz] A bojaźń Pańska początkiem mądrości [Szin] i mądrzy są wszyscy, którzy według niej żyją. [Taw] Chwała zaś Jego nigdy nie przeminie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Początkiem mądrości jest bojaźń WIEKUISTEGO, dobra myśl u wszystkich, którzy je spełniają. A Jego chwała trwa na wieki.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPoczątkiem mądrości jest bojaźń PANA - Ci rozumują właściwie, którzy się nią kierują. Pieśń chwały na Jego cześć brzmieć będzie na zawsze!
19.TOR.PRZ.Początkiem mądrości jest bojaźń Jhwh; dobre zrozumienie mają wszyscy, którzy je wykonują; Jego chwała trwa na wieki.