« Psal 111:1 Księga Psalmów 111:2 Psal 111:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(110:2) Wielika działa gospodnowa, wynaleziona we wszytki wole jego.
2.PS.PUŁAWSKI(110:2) Wielika działa boża, wynaleziona we wszystkie wolej jego.
3.WUJEK.1923Wielkie sprawy Pańskie, doświadczone we wszystkiem upodobaniu jego.
4.GDAŃSKA.1881Wielkie sprawy Pańskie, jawne u wszystkich, którzy się w nich kochają.
5.GDAŃSKA.2017Wielkie dzieła PANA, rozważane przez wszystkich, którzy je miłują.
6.PS.BYCZ.1854Wielkie dziéła Pana, troskliwie-poszukiwane, przez-wszystkich, podobających-się-w-nich.
7.GÖTZE.1937Wielkie są dzieła Pana, zgłębione przez wszystkich, którzy w nich mają upodobanie.
8.CYLKOWWielkie dzieła Boga, odpowiednie wszystkim swym przeznaczeniom.
9.KRUSZYŃSKIWielkie są sprawy Pańskie, jawne dla wszystkich, którzy je kochają.
10.ASZKENAZY Wielkie działania Jehowy, pożądane wszystkim ich umiłowaniom.
11.SZERUDAWielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy mają w nich upodobanie.
12.TYSIĄCL.WYD1(110:2) {Gimel} Wielkie są dzieła Pańskie, {Dalet} godne badania przez wszystkich, którzy je miłują.
13.TYSIĄCL.WYD5{Gimel} Wielkie są dzieła Pańskie, {Dalet} mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują.
14.BRYTYJKAWielkie są dzieła Pana, Godne badania przez wszystkich, którzy je kochają.
15.POZNAŃSKAWielkie są dzieła Jahwe, godne są rozważania dla tych, co upodobali je sobie.
16.WARSZ.PRASKA[Gimel] Wielkie są bowiem dzieła Pana, [Dalet] zgłębiać je winni wszyscy, których radują.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wielkie są dzieła WIEKUISTEGO, odpowiednie do wszystkich swoich przeznaczeń.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWielkie są dzieła PANA! Badają je wszyscy, dla których są rozkoszą.
19.TOR.PRZ.Wielkie są dzieła Jhwh, rozważane przez wszystkich, którzy mają w nich upodobanie.