« Psal 111:5 Księga Psalmów 111:6 Psal 111:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(110:5b) Moc {albo siłę} dział swojich [i]zjawi ludu swojemu, (110:6a) by dał jim dziedzinę pogan❬ow❭.
2.PS.PUŁAWSKI(110:5b) Siłę dział swoich zjawi ludu swojemu, (110:6a) by dał jim dziedzinę poganow.
3.WUJEK.1923Moc uczynków swoich oznajmi ludowi swemu, aby im dał dziedzictwo poganów.
4.GDAŃSKA.1881Moc spraw swoich oznajmił ludowi swemu, dawszy im dziedzictwo pogan.
5.GDAŃSKA.2017Okazał swemu ludowi potęgę swoich dzieł, dając mu dziedzictwo pogan.
6.PS.BYCZ.1854Potęgę czynów-swych, pokazał ludowi-swojemu, przez-nadanié im dziedzictwa narodów.
7.GÖTZE.1937Oznajmił ludowi Swemu potężne dzieła Swoje, gdy im dał dziedzictwo narodów.
8.CYLKOWPotęgę czynów Swoich wyjawił ludowi Swemu, oddawszy im dziedzictwo ludów.
9.KRUSZYŃSKIMoc spraw swoich objawił ludowi swemu, dając im dziedzictwo pogan
10.ASZKENAZY Potęgę Swych czynów obwieścił ludowi Swojemu, aby dać im dziedzictwo narodów.
11.SZERUDAObjawił ludowi swemu potężne dzieło swoje, dając im dziedzictwo pogan.
12.TYSIĄCL.WYD1(110:6) {Kaf} Narodowi swemu ukazał potęgę dzieł swoich, {Lamed} tak że im oddał posiadłości pogan.
13.TYSIĄCL.WYD5{Kaf} Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich, {Lamed} oddając im posiadłości pogan.
14.BRYTYJKAUkazał ludowi swemu potęgę dzieł swoich, Dając im dziedzictwo narodów.
15.POZNAŃSKALudowi swemu objawił potęgę swoich dzieł, dając mu dziedzictwo obcych narodów.
16.WARSZ.PRASKA[Kaf] Swemu ludowi okazał swoje wielkie dzieła [Lamed] i dał mu w dziedzictwo całe mienie pogan.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyjawił Swojemu ludowi potęgę Swoich czynów, kiedy dał im dziedzictwo pogan.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITSwemu ludowi ukazał potęgę swoich dzieł Przez to, że go obdarzył dziedzictwem narodów.
19.TOR.PRZ.Okazał swojemu ludowi potęgę swoich dzieł, dając im dziedzictwo narodów.