« Psal 111:8 Księga Psalmów 111:9 Psal 111:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(110:8) Otkupienie posłał Gospodzin ludu swemu, wskazał jest na wieki obrząd swoj. (110:9a) Święte i groźne imię jego,
2.PS.PUŁAWSKI(110:8) Odkupienie posłał Bog ludu swemu, wskazał jest na wieki obrząd swoj. (110:9a) Święte i groźne imię jego,
3.WUJEK.1923Posłał odkupienie ludowi swemu: postanowił na wieki Testament swój: święte i straszne imię jego.
4.GDAŃSKA.1881Wykupienie posławszy ludowi swemu, przykazał na wieki strzedź przymierza swego; święte i straszne jest imię jego.
5.GDAŃSKA.2017Zesłał swemu ludowi odkupienie, ustanowił na wieki swoje przymierze; jego imię jest święte i straszne.
6.PS.BYCZ.1854Odkupienié zesłał ludowi-swemu; postanowił, na-wieki, przymierzé-swojé; świętém, i-straszném, Imię-Jego.
7.GÖTZE.1937On posłał ludowi Swemu wyzwolenie, na wieki ustanowił przymierze Swoje; święte i straszne jest imię Jego.
8.CYLKOWWyzwolenie zesłał ludowi Swojemu, ustanowił na wieki przymierze Swoje; święte i wspaniałe imię Jego.
9.KRUSZYŃSKIWykupienie dał ludowi swemu, rozkazał na wieki strzec przymierze swoje. Święte i straszliwe jest imię Jego.
10.ASZKENAZY Zbawienie zesłał Swemu ludowi, przykazał na wieki przymierze Swe, święte i straszne imię Jego.
11.SZERUDAZesłał odkupienie ludowi swemu, ustanowił na wieki swoje przymierze. Święte i straszne jest imię Jego.
12.TYSIĄCL.WYD1(110:9) {Pe} Ludowi swojemu zesłał odkupienie, {Sade} na wieki przymierze swoje ustanowił; {Kof} a imię Jego święte i czcigodne.
13.TYSIĄCL.WYD5{Pe} Zesłał odkupienie swojemu ludowi, {Sade} ustanowił na wieki swoje przymierze; {Kof} a imię Jego jest święte i lęk wzbudza.
14.BRYTYJKAZesłał odkupienie ludowi swemu, Ustanowił na wieki swoje przymierze. Święte i straszne jest imię jego.
15.POZNAŃSKAZesłał odkupienie swojemu ludowi, swoje przymierze ustanowił na wieki. Święte i grozą przejmujące jest Jego Imię.
16.WARSZ.PRASKA[Pe] Swojemu ludowi zapewnił zbawienie [Sade] i zawarł z nim wieczne Przymierze. [Kof] Imię zaś Jego pełne grozy i święte.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Swemu ludowi zesłał wyzwolenie, ustanowił Swoje przymierze na wieki; święte oraz wspaniałe Jego Imię.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITZesłał odkupienie swojemu ludowi, Swoje przymierze zawarł na wieki - Jego imię jest święte i groźne.
19.TOR.PRZ.Zesłał swojemu ludowi odkupienie, ustanowił na wieki swoje przymierze; Jego imię jest święte i przejmujące lękiem.