« Psal 112:1 Księga Psalmów 112:2 Psal 112:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(111:2) Mocne będzie na ziemi siemię jego, pokolenie prawych błogosławiono będzie.
2.PS.PUŁAWSKI(111:2) Mocne na ziemi będzie siemię jego, pokolenie prawych błogosławiono będzie.
3.WUJEK.1923Możne na ziemi będzie nasienie jego: naród prawych będzie błogosławiony.
4.GDAŃSKA.1881Możne będzie na ziemi nasienie jego; rodzina szczerych błogosławiona będzie.
5.GDAŃSKA.2017Jego potomstwo będzie potężne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione.
6.PS.BYCZ.1854Dziélném, na-ziemi, będzie plemię-jego; pokolenié prawych, będzie-błogosławioném.
7.GÖTZE.1937Potomstwo jego potężne będzie na ziemi; pokolenie szczerych będzie błogosławione.
8.CYLKOWPotężnym na ziemi będzie ród jego, pokolenie zacnych błogosławione będzie.
9.KRUSZYŃSKISilne będzie na ziemi potomstwo jego; pokolenie prawych będzie błogosławione.
10.ASZKENAZYPotężnym będzie na ziemi, nasienie jego będzie błogosławione jako pokolenie prawych.
11.SZERUDAPotomstwo jego będzie możne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione.
12.TYSIĄCL.WYD1(111:2) {Gimel} Potomstwo jego będzie potężne na ziemi: {Dalet} dozna błogosławieństwa pokolenie prawych.
13.TYSIĄCL.WYD5{Gimel} Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, {Dalet} pokolenie prawych dozna błogosławieństwa.
14.BRYTYJKAPotomstwo jego będzie możne na ziemi, Pokolenie prawych będzie błogosławione.
15.POZNAŃSKApotężny będzie jego ród na ziemi, błogosławione będzie pokolenie prawych.
16.WARSZ.PRASKA[Gimel] Jego potomstwo będzie potężne na ziemi, [Dalet] błogosławione będzie pokolenie prawych.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jego ród będzie potężnym na ziemi; pokolenie tych, co są odpowiedni będzie błogosławione.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITJego potomstwo wzrośnie w siłę na ziemi - Pokolenie prawych będzie cieszyć się szczęściem.
19.TOR.PRZ.2023Jego potomstwo będzie potężne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione.