« Psal 112:10 Księga Psalmów 113:1 Psal 113:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(112:1) Chwalcie, dzieci, Gospodna, chwalicie imię panowo!
2.PS.PUŁAWSKIAlleluia. (112:1) Chwalcie, dzieci, Gospodna, chwalcie imię boże!
3.WUJEK.1923Alleluja. Chwalcie dzieci Pana: chwalcie imię Pańskie.
4.GDAŃSKA.1881Halleluja. Chwalcie słudzy Pańscy, chwalcie imię Pańskie.
5.GDAŃSKA.2017Alleluja. Chwalcie, słudzy PANA, chwalcie imię PANA.
6.PS.BYCZ.1854Halelu-Ja. (Chwalcie-Pana.) Wychwalajcie, słudzy Pana; wysławiajcie Imię Pana.
7.GÖTZE.1937ALLELUJA. Chwalcie, słudzy Pańscy, chwalcie imię Pańskie!
8.CYLKOWHalleluja. Chwalcie słudzy Boga, chwalcie imię Boże.
9.KRUSZYŃSKIAlleluja! Chwalcie słudzy Pańscy, chwalcie imię Pańskie!
10.ASZKENAZY Sławcie Pana jestestwa! Wielbcie słudzy Jehowy, wielbcie imię Jehowy!
11.SZERUDAAlleluja. Chwalcie, słudzy Pana, chwalcie imię Pańskie!
12.TYSIĄCL.WYD1(112:1) Alleluja. Chwalcie, słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana.
13.TYSIĄCL.WYD5Alleluja. Chwalcie, słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana.
14.BRYTYJKAAlleluja. Chwalcie, słudzy Pana, Chwalcie imię Pańskie!
15.POZNAŃSKAAlleluja. Wysławiajcie, o słudzy Jahwe, Imię Jahwe wysławiajcie!
16.WARSZ.PRASKAAlleluja! Chwalcie, o chwalcie Pana, chwalcie Imię Pańskie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.HALLELUJA! Słudzy chwalcie WIEKUISTEGO, chwalcie Imię WIEKUISTEGO.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITAlleluja! Chwalcie, słudzy PANA, Chwalcie imię PANA!
19.TOR.PRZ.Chwalcie Jh[wh]. Chwalcie, słudzy Jhwh, chwalcie imię Jhwh!