« Psal 113:3 Księga Psalmów 113:4 Psal 113:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(112:4) Wysoki nade wszemi pogany Gospodzin a na niebiesiech sława jego.
2.PS.PUŁAWSKI(112:4) Wysoki nade wszemi pogany Bog i na niebiesiech sława jego.
3.WUJEK.1923Wysoki nad wszystkie narody Pan: a nad niebiosa chwała jego.
4.GDAŃSKA.1881Pan jest nad wszystkie narody wywyższony; chwała jego nad niebiosa.
5.GDAŃSKA.2017PAN jest wywyższony ponad wszystkie narody, jego chwała ponad niebiosa.
6.PS.BYCZ.1854Wywyższon, nad wszystkie narody, Pan; ponad niebiosami chwała-Jego.
7.GÖTZE.1937Pan jest wywyższony nad wszystkie narody, wspaniałość Jego jest wyższa nad niebiosa.
8.CYLKOWWywyższony między wszystkiemi ludami Bóg, na niebiosach chwała Jego.
9.KRUSZYŃSKIPan wyższy ponad wszystkie narody; chwała Jego nad niebiosa.
10.ASZKENAZY Wyniosłym nad wszystkie narody Jehowa, nad niebiosy Jego chwała.
11.SZERUDAPan jest wywyższony nad wszystkie ludy, chwała Jego sięga nad niebiosa.
12.TYSIĄCL.WYD1(112:4) Wznosi się Pan ponad wszystkie ludy, ponad niebiosa sięga chwała Jego.
13.TYSIĄCL.WYD5Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, Jego chwała sięga ponad niebiosa.
14.BRYTYJKAPan jest wywyższony nad wszystkie narody. Chwała jego sięga nad niebiosa.
15.POZNAŃSKAWywyższony jest Jahwe nad wszystkie narody, a Jego chwała przewyższa niebiosa.
16.WARSZ.PRASKAPan jest wyniesiony ponad wszystkie ludy, a Jego chwała ponad niebo sięga.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY jest wywyższony pomiędzy wszystkimi narodami i nad niebiosa Jego chwała.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN stoi ponad wszystkimi narodami, Jego chwała przewyższa niebiosa!
19.TOR.PRZ.Jhwh jest wywyższony ponad wszystkie narody, Jego chwała ponad niebiosa.