« Psal 113:7 Księga Psalmów 113:8 Psal 113:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(112:7) by posadził ji se książęty, se książęty luda swego,
2.PS.PUŁAWSKI(112:7) by posadził ji z książęty, z książęty luda swego,
3.WUJEK.1923Aby go posadził z książęty, z książęty ludu swego.
4.GDAŃSKA.1881Aby go posadził z książętami, z książętami ludu swego;
5.GDAŃSKA.2017Aby go posadzić z książętami, z książętami swego ludu;
6.PS.BYCZ.1854Dla-posadzenia go, z-książętami, z-książętami ludu-swojego.
7.GÖTZE.1937Aby go posadzić z zacnymi, z zacnymi ludu jego.
8.CYLKOWBy go posadzić obok możnych, obok możnych narodu Swego.
9.KRUSZYŃSKIaby go z książętami postawić - z książętami narodu swego.
10.ASZKENAZY Aby usadowić wraz z możnymi, wraz z możnymi Swego ludu.
11.SZERUDAaby posadzić go z książętami, z książętami ludu swego.
12.TYSIĄCL.WYD1(112:8) by go posadzić wśród książąt, wśród książąt ludu swojego.
13.TYSIĄCL.WYD5by go posadzić wśród książąt, wśród książąt swojego ludu,
14.BRYTYJKAAby posadzić go z książętami, z książętami ludu swego.
15.POZNAŃSKAby go posadzić razem z książętami, z książętami jego ludu.
16.WARSZ.PRASKAi każe mu zasiąść między bogaczami, między najbogatszymi spośród swego ludu?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.by go posadzić obok możnych, obok możnych Swojego ludu;
18.EIB.BIBLIA.2016.LITBy go posadzić wśród książąt, Wśród książąt swego ludu.
19.TOR.PRZ.Aby usiadł pomiędzy książętami, pomiędzy książętami swojego ludu;