« Psal 114:8 Księga Psalmów 115:1 Psal 115:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(113:9) Nie nam, Gospodnie, nie nam, ale imie❬n❭iu twemu daj sławę (113:10a) na miłosierdzie twoje i prawdę twoję,
2.PS.PUŁAWSKI(113:9) Nie nam, Gospodnie, nie ❬nam❭, ale imieniu twemu daj sławę (113:10a) na miłosierdzie twoje i prawdę twoję,
3.WUJEK.1923Nie nam, Panie, nie nam; ale imieniowi twemu daj chwałę, dla miłosierdzia twego i dla prawdy twojéj:
4.GDAŃSKA.1881Nie nam, Panie! nie nam, ale imieniowi twemu daj chwałę dla miłosierdzia twego, i dla prawdy twojej.
5.GDAŃSKA.2017Nie nam, PANIE, nie nam, ale twemu imieniu daj chwałę za twoje miłosierdzie i prawdę.
6.PS.BYCZ.1854Nie nam, Panie, nie nam; lecz Imieniu-Twemu daj chwałę, dla łaski-Twéj, dla prawdy-Twojéj.
7.GÖTZE.1937NIE nam, Panie, nie nam, ale imieniowi Swemu daj cześć dla dobroci Swojej i dla prawdy Swojej!
8.CYLKOWNie nam, o Boże, nie nam, a imieniu Twojemu daj chwałę, gwoli łasce Twojéj i gwoli prawdzie Twojéj.
9.KRUSZYŃSKINie nam, Panie, nie nam, ale imieniu Twemu daj chwałę dla miłosierdzia Twego - dla prawdy Twojej.
10.ASZKENAZY Nie nam, Jehowo, nie nam, ale imieniu Twojemu daj cześć z powodu Twej łaski, z powodu Twej prawdy!
11.SZERUDANie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę, z powodu łaski swojej, dla wierności swojej!
12.TYSIĄCL.WYD1(113B:1) Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę za miłosierdzie Twoje i wierność.
13.TYSIĄCL.WYD5Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę za Twoją łaskawość i wierność!
14.BRYTYJKANie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę, Dla łaski swojej, dla wierności swojej!
15.POZNAŃSKANie nam, o Jahwe, nie nam, lecz Imieniu Twemu daj chwałę za Twą łaskawość, za wierność Twoją.
16.WARSZ.PRASKANie nam, Panie, daj chwałę, nie nam, lecz imieniu Twojemu za to, żeś dobry i wierny.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie nam, o WIEKUISTY, nie nam, ale Twojemu Imieniu daj chwałę; ze względu na Twoją łaskę i Twą prawdę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNie nas, PANIE, nie nas, Ale swoje imię otocz chwałą - Ze względu na Twoją łaskę, Ze względu na Twoją wierność!