« Psal 116:14 Księga Psalmów 116:15 Psal 116:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(115:5b) droga przed oczyma gospodnowym❬a❭ śmierć świętych jego.
2.PS.PUŁAWSKI(115:5b) droga przed oczyma bożyma śmierć świętych jego.
3.WUJEK.1923Droga przed oblicznością Pańską śmierć świętych jego.
4.GDAŃSKA.1881Droga jest przed oczyma Pańskiemi śmierć świętych jego.
5.GDAŃSKA.2017Cenna jest w oczach PANA śmierć jego świętych.
6.PS.BYCZ.1854Drogą, w-obliczu Pana, śmierć ulubionych-Jego.
7.GÖTZE.1937Cenna jest w oczach Pańskich śmierć pobożnych Jego.
8.CYLKOWDrogą w oczach Boga śmierć cnotliwych Jego.
9.KRUSZYŃSKIDroga jest przed oczyma Pańskiemi śmierć świętych Jego.
10.ASZKENAZY Drogiem - w oczach Jehowy - umieranie dla Jego miłościwych.
11.SZERUDAU Pana droga jest śmierć Jego wiernych.
12.TYSIĄCL.WYD1(115:15) Cenna jest w oczach Pańskich śmierć Jego świętych.
13.TYSIĄCL.WYD5Drogocenna jest w oczach Pana śmierć Jego czcicieli.
14.BRYTYJKADrogocenna jest w oczach Pana Śmierć wiernych jego.
15.POZNAŃSKACenna jest w oczach Jahwe śmierć Jego wiernych.
16.WARSZ.PRASKACenna jest w oczach Pana śmierć tych, co Go miłują.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Drogą jest w oczach BOGA śmierć Jego świętych.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITKosztowna jest w ocenie PANA Śmierć tych, którzy są Mu oddani.
19.TOR.PRZ.Cenna jest w oczach Jhwh śmierć Jego świętych.