« Psal 116:1 Księga Psalmów 116:2 Psal 116:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(114:2) bo nakłonił ucho swoje mnie i we dnioch moich wzywać będę.
2.PS.PUŁAWSKI(114:2) bo nakłonił ucho swoje mnie a we dnioch moich wzywać będę.
3.WUJEK.1923Albowiem skłonił ucho swego ku mnie: a we dni moje będę wzywał.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem nakłonił ucha swego ku mnie, gdym go wzywał za dni moich.
5.GDAŃSKA.2017Nakłonił bowiem swego ucha ku mnie, dlatego będę go wzywał za moich dni.
6.PS.BYCZ.1854Bo zwrócił ucho-swé ku-mnie; przeto,-za-dni-moich, będę-Go-wzywał.
7.GÖTZE.1937Albowiem skłonił ucho Swoje ku mnie: dlatego chcę Go wzywać przez całe życie swoje.
8.CYLKOWŻe skłonił ucho Swoje ku mnie, i póki dni moje wzywać Go będę.
9.KRUSZYŃSKIAlbowiem nakłonił ucha swego ku mnie, gdym wzywał we dni moje.
10.ASZKENAZYIż nakłonił mi ucha Swego a za dni mych będę wołał:
11.SZERUDANakłonił bowiem ucho swe ku mnie, przeto wzywać Go będę, póki życia mego.
12.TYSIĄCL.WYD1(114:2) bo ucha swego nakłonił ku mnie w dniu, w którym wołałem.
13.TYSIĄCL.WYD5bo ucha swego nakłonił ku mnie w dniu, w którym wołałem.
14.BRYTYJKANakłonił bowiem ucha swego ku mnieW dniach, gdy go wzywałem.
15.POZNAŃSKANakłonił ku mnie swoje ucho, w dzień, kiedy do Niego wołałem.
16.WARSZ.PRASKAi nakłonił ku mnie swego ucha w dniu mojej modlitwy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.że skłonił ku mnie Swe ucho; oto będę Go wzywał dopóki moje dni.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITI skłonił ku mnie swoje ucho - Będę Go za to wielbił, póki żyję.
19.TOR.PRZ.2023Skłonił bowiem swoje ucho ku mnie, dlatego będę wzywał Go za moich dni.