« Psal 116:3 Księga Psalmów 116:4 Psal 116:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(114:4) Smętek a boleść nalez❬ł❭ jeśm a imie❬nia❭ gospodnowa wzywał jeśm. (114:5a) O Panie, wywol duszę moję!
2.PS.PUŁAWSKI(114:4) Smętek i boleść nalazł jeśm a imię boże wzywać będę. (114:5a) O Gospodnie, wyzwol duszę moję!
3.WUJEK.1923I wzywałem imienia Pańskiego: O Panie! wybaw duszę moję.
4.GDAŃSKA.1881I wzywałem imienia Pańskiego, mówiąc: Proszę, o Panie! wybaw duszę moję.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy wezwałem imienia PANA, mówiąc: PANIE, proszę, wybaw moją duszę.
6.PS.BYCZ.1854Lecz,-do-Imienia Pana, wołałem, mówiąc: Proszę, o-Panie! oswobódź duszę-moję.
7.GÖTZE.1937Wtedy wezwałem imienia Pańskiego: "O Panie, wybaw duszę moją!"
8.CYLKOWAle w imię Boga wołałem, racz Boże, ocal duszę moję.
9.KRUSZYŃSKIAle imienia Pańskiego wzywać będę, prosząc Pana: "Zbaw duszę moją".
10.ASZKENAZYA w imię zawołam Jehowy: "Proszęć Jehowo, wyzwól duszę mą!"
11.SZERUDAWtedy wzywałem imienia Pana: Ach, Panie, ratuj duszę moją!
12.TYSIĄCL.WYD1(114:4) Ale wezwałem imienia Pańskiego: «O Panie, ratuj me życie!»
13.TYSIĄCL.WYD5Ale wezwałem imienia Pańskiego: O Panie, ratuj me życie!
14.BRYTYJKAWtedy wezwałem imienia Pana:Ach, Panie, ratuj duszę moją!
15.POZNAŃSKAWzywałem wówczas Imienia Jahwe: "O Jahwe, ocal życie moje!"
16.WARSZ.PRASKAZacząłem tedy wzywać Imienia Pańskiego: Ach, Panie, ratuj moje życie!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale wzywałem Imię WIEKUISTEGO: Zechciej BOŻE i ocal moją duszę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy wezwałem imienia PANA: O, PANIE, ratuj moją duszę!
19.TOR.PRZ.2023Wtedy wezwałem imienia Jhwh, mówiąc: Jhwh proszę! Wybaw moją duszę!