« Psal 116:19 Księga Psalmów 117:1 Psal 117:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(116:1) Chwalcie Pana, wszytki pogany, chwalcie ji, wszytcy ludzie,
2.PS.PUŁAWSKIAlleluia. (116:1) Chwalcie Gospodna, wszystcy pogani, chwalcie ji, wszystcy ludzie,
3.WUJEK.1923Alleluja. Chwalcie Pana wszyscy poganie: chwalcie go wszyscy narodowie.
4.GDAŃSKA.1881Chwalcie Pana wszystkie narody! chwalcie go wszyscy ludzie!
5.GDAŃSKA.2017Chwalcie PANA, wszystkie narody! Chwalcie go, wszyscy ludzie!
6.PS.BYCZ.1854Wychwalajcie Pana, wszystkie narody; wysławiajcie-Go, wszystkie wy-ludy.
7.GÖTZE.1937CHWALCIE Pana, wszystkie narody! Wysławiajcie Go wszystkie ludy!
8.CYLKOWChwalcie Boga wszystkie ludy, sławcie Go wszystkie plemiona.
9.KRUSZYŃSKIChwalcie Pana wszystkie narody, chwalcie Go wszystkie ludy.
10.ASZKENAZY Wielbcie Jehowę wszystkie narody, sławcie Go ludy wszystkie!
11.SZERUDAChwalcie Pana, wszystkie ludy, wysławiajcie Go, wszystkie narody,
12.TYSIĄCL.WYD1(116:1) Alleluja. Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
13.TYSIĄCL.WYD5Alleluja. Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
14.BRYTYJKAChwalcie Pana, wszystkie narodyWysławiajcie go, wszystkie ludy,
15.POZNAŃSKAAlleluja. Chwalcie Jahwe, wszystkie ludy, wysławiajcie Go, wszystkie narody.
16.WARSZ.PRASKAWysławiajcie Pana, wszystkie ludy, wychwalajcie Go, wszystkie narody.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chwalcie WIEKUISTEGO wszystkie narody, sławcie Go wszystkie plemiona;
18.EIB.BIBLIA.2016.LITChwalcie PANA, wszystkie narody, Uwielbiajcie Go, wszystkie plemiona,
19.TOR.PRZ.Chwalcie Jhwh, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy,