« Psal 118:23 Księga Psalmów 118:24 Psal 118:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(117:23) Ten jest dzień, jenże jest uczynił Gospodzin, wiesielmy sie i radujmy sie w niem.
2.PS.PUŁAWSKI(117:23) Ten jest dzień, jen uczynił jest Bog, wiesielmy sie i radujmy sie w niem.
3.WUJEK.1923Ten jest dzień, który uczynił Pan: radujmy się i weselmy się weń.
4.GDAŃSKA.1881Tenci to dzień, który uczynił Pan; rozweselmyż się, a rozradujmy się weń.
5.GDAŃSKA.2017Oto dzień, który PAN uczynił, weselmy się i radujmy się w nim.
6.PS.BYCZ.1854Tenć to-dzień, stworzył Pan; radujmy-się, i-cieszmy-się, w-nim.
7.GÖTZE.1937To jest dzień, który uczynił Pan; rozweselmy się i rozradujmy podczas niego!
8.CYLKOWTen to dzień sprawił Bóg, radujmy się i cieszmy nim.
9.KRUSZYŃSKIOto dzień, który Pan uczynił, radujmy i cieszmy się w nim.
10.ASZKENAZY Błogosławiony, który w imieniu przychodzi Jehowy! Błogosławimy was z domu Jehowy!
11.SZERUDAOto dzień, który przygotował Pan, weselmy się i radujmy się w nim.
12.TYSIĄCL.WYD1(117:24) Oto dzień, który Pan uczynił; radujmy się zeń i weselmy.
13.TYSIĄCL.WYD5Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się nim i weselmy!
14.BRYTYJKAOto dzień, który Pan uczynił, Weselmy się i radujmy się w nim.
15.POZNAŃSKAOto dzień, który zgotował Jahwe, cieszmy się nim i radujmy.
16.WARSZ.PRASKAOto dzień, który Pan uczynił, cieszmy się i radujmy wszyscy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.BÓG sprawił ten to dzień; cieszmy się nim i radujmy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOto dzień, do którego PAN doprowadził, Świętujmy go z wielkim weselem!
19.TOR.PRZ.To jest dzień, który Jhwh uczynił, weselmy się i radujmy się w nim.