« Psal 118:7 Księga Psalmów 118:8 Psal 118:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(117:8) Dobrze jest pwać w Pana, niż pwać we człowieka.
2.PS.PUŁAWSKI(117:8) Dobrze jest pwać w Boga, niż pwać we człowieka.
3.WUJEK.1923Lepiéj jest ufać w Panu, niźli ufać w człowieku.
4.GDAŃSKA.1881Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w człowieku.
5.GDAŃSKA.2017Lepiej ufać PANU, niż polegać na człowieku.
6.PS.BYCZ.1854Lepszém, uciékanié-się, do-Pana, niż-ubezpieczanié-się, w-człowieku.
7.GÖTZE.1937Lepiej mieć nadzieję w Panu, niż polegać na ludziach.
8.CYLKOWLepiéj ufać Bogu, niż polegać na człowieku.
9.KRUSZYŃSKILepiej jest ufać Panu, niż ufać człowiekowi.
10.ASZKENAZY Lepiej mieć w Jehowie schronienie, niźli polegać na możnych.
11.SZERUDALepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach.
12.TYSIĄCL.WYD1(117:8) Lepiej się uciec do Pana, niż ufność pokładać w człowieku.
13.TYSIĄCL.WYD5Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w człowieku.
14.BRYTYJKALepiej ufać PanuNiż polegać na ludziach.
15.POZNAŃSKALepiej szukać schronienia u Jahwe, niż ufność pokładać w człowieku.
16.WARSZ.PRASKALepiej jest szukać schronienia u Pana niż budować tylko na ludziach.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lepiej ufać WIEKUISTEMU, niż na człowieku polegać.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITLepiej chronić się u PANA Niż polegać na ludziach.
19.TOR.PRZ.Lepiej ufać Jhwh, niż polegać na człowieku.