« Psal 119:9 Księga Psalmów 119:10 Psal 119:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:10) We wszem siercy mojem szukał jeśm cię, nie otganiaj mię ot kaźni twoich.
2.PS.PUŁAWSKI(118:10) We wszem siercu moim szukał jeśm ciebie, nie odganiaj mie od kaźni twoich.
3.WUJEK.1923Ze wszystkiego serca mego szukałem ciebie: nie odpędzaj mię od mandatów twoich.
4.GDAŃSKA.1881Ze wszystkiego serca mego szukam cię; nie dopuszczajże mi błądzić od rozkazań twoich.
5.GDAŃSKA.2017Z całego serca cię szukam, nie pozwól mi zboczyć od twoich przykazań.
6.PS.BYCZ.1854Z-całego serca-mego, szukam-Cię; nie dozwalaj-błądzić-mi, od-przykazań-Twoich.
7.GÖTZE.1937Szukam Cię z całego serca swego; nie dopuść mi zboczyć od przykazań Twoich.
8.CYLKOWCałém sercem pragnę Cię, nie daj mi zboczyć od przepisów Twoich.
9.KRUSZYŃSKIZ całego serca mojego będę szukał Ciebie, nie dozwól mi błądzić za rozkazami Twymi.
10.ASZKENAZY Całem szukałem Cię sercem, nie daj mi zbłądzić od Twych rozkazań!
11.SZERUDASzukam Ciebie z całego serca, nie daj mi zbaczać od przykazań swoich!
12.TYSIĄCL.WYD1(118:10) Z całego serca swego szukam Ciebie; nie daj mi zboczyć od Twoich nakazów.
13.TYSIĄCL.WYD5Z całego serca swego szukam Ciebie; nie daj mi odstąpić od Twoich przykazań!
14.BRYTYJKAZ całego serca szukam ciebie, Nie daj mi zboczyć od przykazań twoich!
15.POZNAŃSKASzukam Ciebie całym mym sercem, spraw, bym nie odstąpił od Twych nakazów.
16.WARSZ.PRASKASzukam Cię, Panie, całym sercem, nie pozwól mi odchodzić od Twoich przykazań.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Całym sercem Cię pragnę; od Twych przepisów nie daj mi zboczyć.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITSzukam Cię całym sercem - Spraw, bym nie odstąpił od Twoich przykazań.
19.TOR.PRZ.Szukam Ciebie z całego serca, nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań.