« Psal 119:10 Księga Psalmów 119:11 Psal 119:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:11) W siercy mojem skrył jeśm słowa twoja, abych nie grzeszył tobie.
2.PS.PUŁAWSKI(118:11) W siercu moim skrył jeśm słowa twoja, abych nie zgrzeszył tobie.
3.WUJEK.1923W sercu mojem skryłem słowa twoje, abych nie grzeszył tobie.
4.GDAŃSKA.1881W sercu mojem składam wyroki twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie.
5.GDAŃSKA.2017W swoim sercu zachowuję twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko tobie.
6.PS.BYCZ.1854W-sercu-mém chowam przyrzeczenié-Twoje, ażebym nie zgrzeszył przeciw-Tobie.
7.GÖTZE.1937Zachowuję słowo Twoje w sercu mojem, abym nie grzeszył przeciwko Tobie.
8.CYLKOWW sercu mojém zawarłem słowo Twoje, bym nie zgrzeszył Tobie.
9.KRUSZYŃSKIW sercu mojem zachowam słowo Twoje, abym nie mógł zgrzeszyć przeciwko Tobie.
10.ASZKENAZY W sercu mem ukryłem powiedzenie Twe, aby Tobie nie grzeszyć.
11.SZERUDAW sercu swoim ukrywam Słowo Twoje, bym nie zgrzeszył przeciwko Tobie.
12.TYSIĄCL.WYD1(118:11) W sercu swym przechowuję Twą mowę, aby przeciw Tobie nie zgrzeszyć.
13.TYSIĄCL.WYD5W sercu swym przechowuję Twą mowę, by nie grzeszyć przeciw Tobie.
14.BRYTYJKAW sercu moim przechowuję słowo twoje, Abym nie zgrzeszył przeciwko tobie.
15.POZNAŃSKAW głębi serca ukryłem Twoje słowa, bym przeciw Tobie nie popełnił grzechu.
16.WARSZ.PRASKASłowa Twe przechowuję w mym sercu, bym nigdy przeciw Tobie nie zgrzeszył.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W moim sercu zawarłem Twoje słowo, abym Tobie nie zgrzeszył.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITW moim sercu przechowuję Twe słowa, Aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie.
19.TOR.PRZ.W sercu swoim przechowuję Twoje wypowiedzi, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie.