« Psal 119:13 Księga Psalmów 119:14 Psal 119:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:14) Na drodze świadeczstw twojich kochał jeśm sie jako we wszech[em] bogastwie❬ch❭.
2.PS.PUŁAWSKI(118:14) Na drodze świadectw twoich koch❬ał❭ jeśm sie jako we wszech rozkoszach.
3.WUJEK.1923Kochałem się w drodze świadectw twoich, jako we wszystkich bogactwach.
4.GDAŃSKA.1881W drodze świadectw twoich kocham się więcej, niż we wszystkich bogactwach.
5.GDAŃSKA.2017Cieszę się drogą twoich świadectw bardziej niż z wszelkiego bogactwa.
6.PS.BYCZ.1854W-drodze świadectw-Twych, cieszę-się, jakby-nad całém świata bogactwem.
7.GÖTZE.1937Raduję się z drogi świadectw Twoich, jak z wszelkiego bogactwa.
8.CYLKOWDrogą świadectw Twoich cieszę się ponad wszystkie skarby.
9.KRUSZYŃSKINa drodze przykazań Twoich doznałem więcej szczęścia, aniżeli we wszystkich bogactwach.
10.ASZKENAZY Nad drogą świadectw Twych się radowałem, jak nad wszystkiem bogactwem.
11.SZERUDAWedług świadectw Twoich mam więcej rozkoszy z życia, niż ze wszystkich bogactw.
12.TYSIĄCL.WYD1(118:14) Cieszę się z drogi Twych rozkazów, jak z wszelkiego bogactwa.
13.TYSIĄCL.WYD5Cieszę się z drogi Twych napomnień jak z wszelkiego bogactwa.
14.BRYTYJKARaduję się z drogi, którą wskazują mi ustawy twoje, Jak z wielkiego bogactwa.
15.POZNAŃSKAZnajduję radość w pełnieniu Twych nakazów większą niż we wszelkich bogactwach.
16.WARSZ.PRASKAŻyć według Twoich pouczeń to dla mnie większa radość niż wiele posiadać.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponad wszystkie skarby cieszę się drogą Twoich świadectw.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITCieszę się z drogi wytyczonej przez Twe postanowienia Tak, jak z wielkiego bogactwa.
19.TOR.PRZ.Raduję się na drodze Twoich świadectw jak z całego bogactwa.