« Psal 119:14 Księga Psalmów 119:15 Psal 119:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:15) W kaźniach twoich snażyć sie będę i spatrzę drog twoich.
2.PS.PUŁAWSKI(118:15) W kaźnioch twoich snażyć sie będę i spatrzę drog twoich.
3.WUJEK.1923Będę się ćwiczył w rozkazaniach twoich: i przypatrzę się drogom twoim.
4.GDAŃSKA.1881O przykazaniach twoich rozmyślam, i przypatruję się drogom twoim.
5.GDAŃSKA.2017Rozmyślam o twoich przykazaniach i przypatruję się twoim drogom.
6.PS.BYCZ.1854W-przykazaniach-Twych rozmyślam, i-przypatruję-się drogom-Twoim.
7.GÖTZE.1937Będę rozmyślał nad zarządzeniami Twojemi i zważał na ścieżki Twoje.
8.CYLKOWO przepisach Twoich rozmyślam i baczę na tory Twoje.
9.KRUSZYŃSKIBędę rozmyślał o przykazaniach Twoich i patrzał na drogi Twoje.
10.ASZKENAZY Nad zaleceniami Twymi będę rozmyślał i spoglądał na ścieżki Twe.
11.SZERUDARozmyślam o rozkazach Twoich i patrzę na drogi Twoje.
12.TYSIĄCL.WYD1(118:15) Będę rozmyślał o Twych przykazaniach i drogi Twoje rozważał.
13.TYSIĄCL.WYD5Będę rozmyślał o Twych postanowieniach i ścieżki Twoje rozważał.
14.BRYTYJKARozmyślam o rozkazach twoichI patrzę na drogi twoje.
15.POZNAŃSKAPragnę rozważać Twoje przykazania i śledzić uważnie Twoje drogi.
16.WARSZ.PRASKABędę rozmyślał o nakazach Twoich i przypatrywał się drogom Twoim.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rozmyślam o Twych przepisach i uważam na Twoje drogi.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPragnę rozmyślać o Twoich poleceniach I rozważać Twe ścieżki.
19.TOR.PRZ.Pragnę rozmyślać o Twoich ustawach i pragnę przyglądać się Twoim ścieżkom.