« Psal 119:15 Księga Psalmów 119:16 Psal 119:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:16) W prawotach twojich będę myślić, nie zapomnię słow twoich.
2.PS.PUŁAWSKI(118:16) ❬W prawotach twoich będę myślić, nie zapomnię słow twoich❭.
3.WUJEK.1923Będę rozmyślał w sprawiedliwościach twoich: nie zapomnę mów twoich.
4.GDAŃSKA.1881W ustawach twoich kocham się, i nie zapominam słów twoich.
5.GDAŃSKA.2017Rozkoszuję się twoimi prawami i nie zapominam twoich słów.
6.PS.BYCZ.1854W-ustawach-Twych rozweselam-się; nie zapomnę słowa-Twojego.
7.GÖTZE.1937W ustawach Twoich mam rozkosz swoją, nie zapomnę słowa Twego.
8.CYLKOWUstawami Twojemi się zachwycam, nie zapominam słowa Twojego.
9.KRUSZYŃSKICieszę się z Twoich przykazań; nie zapomnę o słowie Twojem.
10.ASZKENAZY Rozkoszować się będę prawami Twemi, nie zapomnęż słowa Twego.
11.SZERUDAKocham się w przykazaniach Twoich, nie zapominam Słowa Twego.
12.TYSIĄCL.WYD1(118:16) Z Twych ustaw będę się radował: o słowach Twoich nie zapomnę.
13.TYSIĄCL.WYD5Będę się radował z Twych ustaw, słów Twoich nie zapomnę.
14.BRYTYJKAMam upodobanie w przykazaniach twoich, Nie zapominam słowa twego.
15.POZNAŃSKARozkoszą dla mnie są Twoje ustawy, słowa Twojego nie zapominam.
16.WARSZ.PRASKARaduję się bardzo Twoim prawem i nie zapomnę nigdy o Twoim słowie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Twoimi ustawami się zachwycam oraz nie zapominam Twoich słów.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITRozsmakowuję się w Twoich ustawach - Nie zapominam Twojego Słowa.
19.TOR.PRZ.Zachwycam się Twoimi zarządzeniami i nie zapominam Twojego słowa.