« Psal 119:16 Księga Psalmów 119:17 Psal 119:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:17) Otpłaci słudze twemu, ożywi mię, a będę strzec słow twych.
2.PS.PUŁAWSKI(118:17) Odpłaci słudze twemu, ożywi mie, a będę strzec słow twych.
3.WUJEK.1923(Gimel.) Uczyń dobrze słudze twemu, ożyw mię: a będę strzegł mów twoich.
4.GDAŃSKA.1881Daruj to słudze twemu, abym żył, a przestrzegał słów twoich.
5.GDAŃSKA.2017Okaż dobroć swemu słudze, abym żył i przestrzegał twoich słów.
6.PS.BYCZ.1854Nagródź mię, żem sługą-Twym, a będę-żył, i-będę-pilnował słowa-Twojego.
7.GÖTZE.1937Uczyń dobrze słudze Swemu, a będę żył i zachowywał słowo Twoje.
8.CYLKOWZléj łaskę na sługę Twojego, bym żył i zachował słowa Twoje.
9.KRUSZYŃSKIGimel. Udziel życia słudze Twemu, a tedy będę zachowywał nauki Twoje.
10.ASZKENAZY Wyświadcz się słudze Twojemu, będę żył i strzegł Twojego słowa.
11.SZERUDAOkaż łaskę słudze swemu, bym żył i przestrzegał Słowa Twego!
12.TYSIĄCL.WYD1(118:17) {Gimel} Czyń dobrze słudze swojemu, aby żył i słów Twych przestrzegał.
13.TYSIĄCL.WYD5{Gimel} Czyń dobrze słudze swojemu, aby żył i przestrzegał słów Twoich.
14.BRYTYJKAOkaż dobroć słudze swemu, Abym żył i przestrzegał słowa twego!
15.POZNAŃSKADaj to słudze Twojemu, abym żył, a będę przestrzegał Twoich słów.
16.WARSZ.PRASKA[Gimel] Czyń dobrze słudze Twojemu, zachowuj go przy życiu, żeby słów Twoich przestrzegał.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zlej łaskę na Twojego sługę, abym żył oraz zachował Twoje słowa.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOkaż wspaniałomyślność swemu słudze, Abym żył i przestrzegał Twego Słowa!
19.TOR.PRZ.Okaż wspaniałomyślność swojemu słudze, abym żył i zachowywał Twoje Słowo.