« Psal 119:17 Księga Psalmów 119:18 Psal 119:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:18) Zjaw oczy moi, i spatrzę dziwy ze zakona twego.
2.PS.PUŁAWSKI(118:18) Zjaw oczy moji, i spatrzę dziwy z zakona twego.
3.WUJEK.1923Odsłoń oczy moje: a przypatrzę się dziwom zakonu twego.
4.GDAŃSKA.1881Odsłoń oczy moje, abym się przypatrzył dziwom z zakonu twego.
5.GDAŃSKA.2017Otwórz moje oczy, abym ujrzał cuda twego prawa.
6.PS.BYCZ.1854Odkryj, oczy-moje, ażebym oglądał cuda, z-ustawy-Twojéj.
7.GÖTZE.1937Otwórz oczy moje, abym oglądał cuda zakonu Twego!
8.CYLKOWOdsłoń oczy moje, bym ujrzał cuda w nauce Twojéj.
9.KRUSZYŃSKIOtwórz oczy moje, abym mógł oglądać dziwy prawa Twego.
10.ASZKENAZY Odsłoń oczy moje a ujrzę rzeczy cudowne z Twej nauki.
11.SZERUDAOtwórz oczy moje, bym mógł oglądać cuda zakonu Twego!
12.TYSIĄCL.WYD1(118:18) Otwórz me oczy, abym rozważał dziwy Twego Prawa.
13.TYSIĄCL.WYD5Otwórz moje oczy, abym ujrzał dziwy Twojego Prawa.
14.BRYTYJKAOtwórz oczy moje, Abym oglądał cudowność zakonu twego.
15.POZNAŃSKAOtwórz me oczy, abym patrzył na cuda Twojego Prawa.
16.WARSZ.PRASKAOtwórz mi moje oczy, bym dostrzegł wielkość pouczeń Twoich.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odsłoń moje oczy, bym ujrzał cuda w Twojej nauce.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOtwórz moje oczy, Abym podziwiał niezwykłość Twego Prawa.
19.TOR.PRZ.Odsłoń moje oczy, abym mógł zobaczyć cudowność Twojego Prawa.