« Psal 119:1 Księga Psalmów 119:2 Psal 119:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:2) Błogosławieni, jiż badają świadeczstwa jego, we wszem siercu szukają jego,
2.PS.PUŁAWSKI(118:2) Błogosławieni, jiż badają świadectwa jego, we wszem siercu szukają jego,
3.WUJEK.1923Błogosławieni, którzy się pilno pytają o świadectwach jego: szukają go ze wszystkiego serca.
4.GDAŃSKA.1881Błogosławieni, którzy strzegą świadectw jego, i którzy go ze wszystkiego serca szukają;
5.GDAŃSKA.2017Błogosławieni ci, którzy strzegą jego świadectw i szukają go całym sercem;
6.PS.BYCZ.1854Szczęśliwi, zachowujący świadectwa-Jego, co, z-całego serca, szukają-Go.
7.GÖTZE.1937Szczęśni ci, którzy zachowują świadectwa Jego, którzy szukają Go całem sercem!
8.CYLKOWSzczęsni strzegący świadectw Jego, całém sercem dążą do Niego.
9.KRUSZYŃSKIBłogosławieni ci, co zachowują Jego przykazania, co z całego serca Go szukają:
10.ASZKENAZY Szczęśliwi strzegący świadectw Jego, którzy Go całem sercem szukać będą.
11.SZERUDASzczęśni ci, którzy strzegą świadectw Jego, szukają Go z całego serca!
12.TYSIĄCL.WYD1(118:2) Błogosławieni, którzy pełnią Jego rozkazy, całym sercem Go szukają,
13.TYSIĄCL.WYD5Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają,
14.BRYTYJKABłogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień jego, Szukają go z całego serca,
15.POZNAŃSKABłogosławieni, którzy pełnią Jego nakazy, którzy Go całym sercem szukają,
16.WARSZ.PRASKASzczęśliwi ci, którzy nakazy Jego wypełniają, a Jego samego całym sercem szukają.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Szczęśliwi ci, którzy strzegą Jego świadectw i dążą do Niego całym sercem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITO, jak szczęśliwi są ci, którzy przestrzegają Jego postanowień I szukają Go z całego serca,
19.TOR.PRZ.Błogosławieni ci, którzy strzegą Jego świadectw i szukają Go całym sercem;