« Psal 119:19 Księga Psalmów 119:20 Psal 119:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:20) Żądała jest dusza moja żędać prawot twoich we wszelkiem czasu.
2.PS.PUŁAWSKI(118:20) Żądała jest dusza moja żędać prawot twoich we wszelikie brzemię.
3.WUJEK.1923Pożądała dusza moja, żądać sprawiedliwości twoich na każdy czas.
4.GDAŃSKA.1881Omdlewa dusza moja, pragnąc sądów twoich na każdy czas.
5.GDAŃSKA.2017Moja dusza omdlewa, tęskniąc cały czas za twoimi sądami.
6.PS.BYCZ.1854Mdleje dusza-moja, od-pożądania, do rozporządzeń-Twych, w-każdym czasie.
7.GÖTZE.1937Trawiona jest dusza moja zawsze tęsknotą za prawem Twojem.
8.CYLKOWZłamana dusza moja tęsknotą za prawami Twojemi w każdéj dobie.
9.KRUSZYŃSKIZłamana jest dusza moja, że zbytnio oddala się od Twoich przykazań po wszystkie czasy.
10.ASZKENAZY Pragnie dusza ma pożądliwości ku wyrokom Twym każdego czasu.
11.SZERUDADusza moja omdlewa zawsze z tęsknoty za prawami Twoimi.
12.TYSIĄCL.WYD1(118:20) Dusza moja omdlewa, tęskniąc wciąż do wyroków Twoich.
13.TYSIĄCL.WYD5Dusza moja omdlewa z tęsknoty wciąż do wyroków Twoich.
14.BRYTYJKADusza moja omdlewa ustawicznieZ tęsknoty za prawami twoimi.
15.POZNAŃSKADusza moja usycha z pragnienia za Twymi wyrokami w każdy czas.
16.WARSZ.PRASKAPoszukując wyroków Twoich z tęsknoty mdleje ma dusza.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W każdym czasie ma dusza jest złamana tęsknotą za Twoimi prawami.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITMoja dusza omdlewa, Tęskniąc do Twoich rozstrzygnięć.
19.TOR.PRZ.Moją duszę przez cały czas druzgocze tęsknota za Twoimi orzeczeniami.