« Psal 119:23 Księga Psalmów 119:24 Psal 119:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:24) Bo i świadeczstwa twoja myślenie moje jest, i rada moja prawoty twoje.
2.PS.PUŁAWSKI(118:24) Bo i świadectwa twoja myślenie moje jest, i rada moja prawoty twoje.
3.WUJEK.1923Bo i świadectwa twoje są rozmyślanie moje: i sprawiedliwości twoje radą moją.
4.GDAŃSKA.1881Świadectwa twoje zaiste są mojem kochaniem, i radcami mymi.
5.GDAŃSKA.2017Twoje świadectwa też są moją rozkoszą i moimi doradcami.
6.PS.BYCZ.1854Nadto, świadectwa-Twoje, rozkoszami-memi, i doradcami-moimi.
7.GÖTZE.1937Tak, świadectwa Twoje są moją rozkoszą, doradcami mymi.
8.CYLKOWNawet wtedy świadectwa Twoje rozkoszą moją, doradcami mojemi.
9.KRUSZYŃSKIPrzykazania Twoje są dla mnie rozkoszą - radą moją.
10.ASZKENAZY Toż świadectwa Twe moją uciechą, ich ja się radzę.
11.SZERUDAZaiste świadectwa Twoje są moją rozkoszą, doradcami mymi.
12.TYSIĄCL.WYD1(118:24) Bo Twoje rozkazy są moją rozkoszą, moimi doradcami są Twoje ustawy.
13.TYSIĄCL.WYD5Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą, Twoje ustawy są mi doradcami.
14.BRYTYJKAZaiste, ustawy twoje są rozkoszą moją, Doradcami moimi.
15.POZNAŃSKARozkoszą dla mnie są Twoje rozkazy, Twoje prawa - to moi doradcy.
16.WARSZ.PRASKARadują mnie Twoje nakazy, bo zawsze służą mi radą.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nawet wtedy Twoje świadectwa są mą rozkoszą oraz moimi doradcami.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTak, Twoje postanowienia są moją rozkoszą - Są moimi doradcami.
19.TOR.PRZ.Również Twoje świadectwa są moją rozkoszą i jako mężowie będący moimi doradcami.