« Psal 119:26 Księga Psalmów 119:27 Psal 119:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:27) Drogę prawot twojich naucz mie, i snażyć się będę w dziwiech twojich.
2.PS.PUŁAWSKI(118:27) Drogę prawot twoich nauczy mie, i snażyć sie będę w dziwiech twoich [Drogę złości]
3.WUJEK.1923Naucz mię drogi sprawiedliwości twoich: a będę się ćwiczył w cudach twoich.
4.GDAŃSKA.1881Daj, abym zrozumiał drogę rozkazań twoich, ażebym rozmyślał o dziwnych sprawach twoich.
5.GDAŃSKA.2017Spraw, bym zrozumiał drogę twoich nakazów, a będę rozmyślał o twoich cudownych dziełach.
6.PS.BYCZ.1854Drogę przykazań-Twych, daj-pojąć-mi, a,-przemawiać-będę, za-cudami-Twojemi.
7.GÖTZE.1937Daj mi zrozumieć drogę zarządzeń Twoich i rozmyślać nad cudownemi dziełami Twemi!
8.CYLKOWDrogę przepisów Twoich daj mi zrozumieć, a rozważać będę cuda Twoje.
9.KRUSZYŃSKINaucz mnie drogi przykazań Twoich, a będę rozważał dziwy Twoje.
10.ASZKENAZY Daj mi zrozumieć drogę zaleceń Twoich a będę rozmyślał nad Twymi cudami.
11.SZERUDANaucz mnie drogi rozkazów swoich, a będę rozmyślał o cudach Twoich!
12.TYSIĄCL.WYD1(118:27) Nauczaj mnie przez swe przykazania, a będę rozważał Twe cuda.
13.TYSIĄCL.WYD5Pozwól mi zrozumieć drogę Twych postanowień, abym rozważał Twe cuda.
14.BRYTYJKASpraw, bym zrozumiał drogi wskazane przez postanowienia twoje, A będę rozmyślał o cudach twoich!
15.POZNAŃSKAPozwól mi pojąć drogę Twych przykazań, a będę rozważał cuda Twoje.
16.WARSZ.PRASKAPozwól mi zrozumieć drogę, którą wskazują przykazania Twoje, a będę rozmyślał nad Twymi cudami.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Daj mi zrozumieć drogę Twoich przepisów, a będę rozważał Twoje cuda.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITSpraw, bym pojął drogi wynikające z Twoich poleceń, A będę rozmyślał o Twoich cudach!
19.TOR.PRZ.Spraw, bym zrozumiał drogę Twoich ustaw, a będę rozmyślał o Twoich cudownych dziełach.