« Psal 119:30 Księga Psalmów 119:31 Psal 119:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:31) Przystał jeśm świadeczstwom twojim, Panie; nie zasromawaj mnie!
2.PS.PUŁAWSKI(118:31) Przystał jeśm świadectwom twoim, Gospodnie; nie zasromawaj mnie.
3.WUJEK.1923Przystałem do sądów twoich, Panie! nie zawstydzaj mię.
4.GDAŃSKA.1881Przystałem do świadectw twoich; Panie! nie zawstydzajże mię.
5.GDAŃSKA.2017Przylgnąłem do twoich świadectw; PANIE, nie pozwól mi zaznać wstydu.
6.PS.BYCZ.1854Przylgnąłem do-świadectw-Twoich; Panie, nie zawstydzaj-mię.
7.GÖTZE.1937Trzymam się świadectw Twoich, Panie! Nie dopuść, bym był zawstydzony!
8.CYLKOWPrzylgnąłem do świadectw Twoich; Boże, nie daj mi się powstydzić.
9.KRUSZYŃSKIDo przykazań Twoich przylgnąłem; o Panie, nie dozwól, abym był zawstydzony!
10.ASZKENAZY Przylgnąłem do świadectw Twych Jehowo, nie wystaw mię na zawstydzenie.
11.SZERUDAPrzylgnąłem do świadectw Twoich, Panie! nie dopuść, bym doznał wstydu!
12.TYSIĄCL.WYD1(118:31) Lgnę do Twoich rozkazów, Ty nie daj mi okryć się wstydem.
13.TYSIĄCL.WYD5Lgnę do Twoich napomnień, nie daj mi okryć się wstydem!
14.BRYTYJKAPrzylgnąłem do świadectw twoich. Panie! Nie dopuść, bym doznał wstydu!
15.POZNAŃSKAMocno trwam przy Twoich ustawach, nie dopuść, Jahwe, bym był zawstydzony.
16.WARSZ.PRASKATrzymam się mocno Twoich nakazów, nie dopuść, Panie, żebym doznał klęski.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przylgnąłem do Twoich świadectw, WIEKUISTY, nie daj mi się powstydzić.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzylgnąłem do Twych postanowień, PANIE - Nie dopuść, bym doznał wstydu!
19.TOR.PRZ.Przylgnąłem do Twoich świadectw; Jhwh, nie pozwól mi zaznać wstydu.