« Psal 119:35 Księga Psalmów 119:36 Psal 119:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:36) Nakłoń sierce moje we świadecz❬st❭wa twoja, a nie w łakomstwo.
2.PS.PUŁAWSKI(118:36) Nakłoń sierce moje we świadectwa twoja, a nie w łakomstwo.
3.WUJEK.1923Nakłoń serce moje ku świadectwom twoim, a nie ku łakomstwu.
4.GDAŃSKA.1881Nakłoń serce moje do świadectw twoich, a nie do łakomstwa.
5.GDAŃSKA.2017Nakłoń moje serce do twoich świadectw, a nie do chciwości.
6.PS.BYCZ.1854Nakłoń sercé-mé, do świadectw-Twoich, a-nie do chciwości.
7.GÖTZE.1937Nakłoń serce moje do świadectw Twoich, a nie do zysku!
8.CYLKOWSkłoń serce moje do świadectw Twoich, nie zaś ku chciwości.
9.KRUSZYŃSKINakłoń serce moje do przykazań Twoich, a nie do próżności.
10.ASZKENAZY Nakłoń serce me ku Twym świadectwom a nie ku zyskom.
11.SZERUDANakłoń serce moje do świadectw swoich, a nie do chciwości!
12.TYSIĄCL.WYD1(118:36) Nakłoń me serce do Twoich rozkazów, a nie do chciwości.
13.TYSIĄCL.WYD5Nakłoń me serce do Twoich napomnień, a nie do zysku!
14.BRYTYJKANakłoń serce moje do ustaw twoich, A nie do chciwości!
15.POZNAŃSKASkieruj me serce do Twoich ustaw, a nie do szukania zysku.
16.WARSZ.PRASKASkłoń moje serce do upomnień Twoich, nie zaś do zysku marnego!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Skłoń moje serce do Twoich świadectw, a nie do chciwości.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITSkłoń moje serce do Twoich postanowień I odwiedź je od chciwości!
19.TOR.PRZ.Nagnij moje serce do Twoich świadectw, a nie do zysków.