« Psal 119:3 Księga Psalmów 119:4 Psal 119:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:4) Ty kazał jeś kaźni twoich ostrzegać barzo,
2.PS.PUŁAWSKI(118:4) Ty kazał jeś kaźni twoje ostrzegać barzo,
3.WUJEK.1923Tyś rozkazał, aby przykazania twego strzeżono bardzo.
4.GDAŃSKA.1881Tyś przykazał, aby pilnie strzeżono rozkazań twoich.
5.GDAŃSKA.2017Ty rozkazałeś pilnie przestrzegać twoich nakazów.
6.PS.BYCZ.1854Tyś postanowił przykazania-Twe, dla-zachowywania ich ściśle.
7.GÖTZE.1937Tyś wydał zarządzenia Swoje, aby ich pilnie przestrzegano.
8.CYLKOWTyś ustanowił przepisy Twoje, by przestrzegane były ściśle.
9.KRUSZYŃSKITyś dał swoje przykazania, abyśmy je wiernie zachowali.
10.ASZKENAZY Tyś nakazał Twe zalecenia, aby czuwać wielce.
11.SZERUDATyś wydał rozkazy swoje, aby je pilnie pełniono:
12.TYSIĄCL.WYD1(118:4) Ty na to dałeś swoje przykazania, by przestrzegano ich pilnie.
13.TYSIĄCL.WYD5Ty na to dałeś swoje przykazania, by pilnie ich przestrzegano.
14.BRYTYJKATyś wydał rozkazy swoje, Aby ich pilnie strzeżono:
15.POZNAŃSKATyś ustanowił Twoje przykazania, by przestrzegano ich wiernie.
16.WARSZ.PRASKAWydałeś swoje rozkazy, aby je wypełniano dokładnie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ty ustanowiłeś Twoje przepisy, by były ściśle przestrzegane.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTy wydałeś swe rozporządzenia, Aby ich ściśle przestrzegano.
19.TOR.PRZ.Ty nakazałeś, aby pilnie strzec Twoich ustaw.