« Psal 119:43 Księga Psalmów 119:44 Psal 119:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:44) I strzec będę zakona twego weżgi, na wieki i na wiek wiekom.
2.PS.PUŁAWSKI(118:44) I strzec będę zakona twego weżdy, na wieki i na wieki wiekom.
3.WUJEK.1923I będę strzegł zakonu twego zawżdy, na wieki i na wielki wieków.
4.GDAŃSKA.1881I będę strzegł zakonu twego zawsze, aż na wieki wieczne.
5.GDAŃSKA.2017I będę zawsze strzegł twego prawa, na wieki wieków.
6.PS.BYCZ.1854Zatém-będę-strzegł ustawy-Twéj ciągle, na-wieki, i-wiekuiście.
7.GÖTZE.1937I będę zachowywał zakon Twój ustawicznie, zawsze i na wieki.
8.CYLKOWAbym strzegł nauki Twojej zawsze, na wieki wieków.
9.KRUSZYŃSKIA ja będę zachowywał prawo Twoje bez przerwy - zawsze i na wieki.
10.ASZKENAZY I strzedz będę nauki Twej zawsze na wieczność wieczności.
11.SZERUDAZawsze strzec będę zakonu Twego, po wieki wieków.
12.TYSIĄCL.WYD1(118:44) a Prawa Twego zawsze strzec będę, na wieki, na wieczne czasy.
13.TYSIĄCL.WYD5a Prawa Twego zawsze strzec będę, na wieki, na zawsze.
14.BRYTYJKAZawsze strzec będę zakonu twego, Po wieki wieczne.
15.POZNAŃSKAI będę zawsze strzegł Twego Prawa po wszystkie czasy i na wieki wieków.
16.WARSZ.PRASKAZawsze też pragnę przestrzegać Twych pouczeń, zawsze, po wszystkie czasy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Abym zawsze, na wieki wieków strzegł Twego Prawa.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTwego Prawa chcę przestrzegać nieprzerwanie - Na wieki i na zawsze.
19.TOR.PRZ.I chcę nieustannie strzec Twojego Prawa, na wieki i na zawsze.