« Psal 119:44 Księga Psalmów 119:45 Psal 119:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:45) I chodził jeśm w szyrokości, bo kaźni twoje dobywał jeśm.
2.PS.PUŁAWSKI(118:45) I chodził jeśm w szyrokości, bo kaźni twojej dobywał jeśm.
3.WUJEK.1923I chodziłem na przestrzeństwie: iżem pilnie szukał przykazania twego.
4.GDAŃSKA.1881A ustawicznie będę chodził na przestrzeństwie, bom się dopytał rozkazań twoich.
5.GDAŃSKA.2017A będę chodził drogą przestronną, bo szukam twoich nakazów.
6.PS.BYCZ.1854I-będę-się-przechadzał, w-obszerności; bo, przykazań-Twych, poszukiwam-troskliwie;
7.GÖTZE.1937I będę chodził na rozległej przestrzeni, ponieważ zgłębiam zarządzenia Twoje.
8.CYLKOWAbym postępował w przestrzeni, bo przepisów Twoich pragnę.
9.KRUSZYŃSKII będę szedł na przestrzeni szerokiej, ponieważ szukam Twoich przykazań.
10.ASZKENAZY I kroczyć będę w swobodnej przestrzeni, iżem szukał zaleceń Twych.
11.SZERUDAI chodzić będę na wolności, bo dbam o rozkazy Twoje.
12.TYSIĄCL.WYD1(118:45) I będę kroczył drogą przestronną, bo szukam Twoich przykazań.
13.TYSIĄCL.WYD5Chcę kroczyć drogą przestronną, bo szukam Twoich postanowień.
14.BRYTYJKAI chodzić będę na wolności, Bo szukam rozkazów twoich.
15.POZNAŃSKABędę kroczył drogą przestronną, bo szukam Twoich przykazań.
16.WARSZ.PRASKAWejdę wtedy swobodnie na szeroką drogę, bo szukam pouczeń Twoich.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Abym chodził w wolności, bo pragnę Twoich przepisów.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITBędę żył tak, jak żyje człowiek wolny, Ponieważ szukam Twoich poleceń.
19.TOR.PRZ.I będę chodził drogą przestronną, bo szukam Twoich ustaw.