« Psal 119:45 Księga Psalmów 119:46 Psal 119:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:46) I mowił jeśm o świadeczstwiech twojich przed krolmi, i nie zasroman jeśm.
2.PS.PUŁAWSKI(118:46) I mołwił jeśm o świadectwiech twoich przed krolmi, i nie zasroman jeśm.
3.WUJEK.1923I mówiłem o świadectwach twoich przed oczyma królów, a nie wstydziłem się.
4.GDAŃSKA.1881Owszem, będę mówił o świadectwach twoich przed królmi, a nie będę zawstydzony.
5.GDAŃSKA.2017Owszem, będę mówił o twoich świadectwach przed królami i nie doznam wstydu.
6.PS.BYCZ.1854Oraz-będę-mawiał, o-świadectwach-Twoich, przed królami, a-nie będę-się-rumienił.
7.GÖTZE.1937Będę mówił przed królami o świadectwach Twoich, nie wstydząc się.
8.CYLKOWAbym mawiał o świadectwach Twoich wobec królów, i nie powstydził się.
9.KRUSZYŃSKII będę mówił o przykazaniach Twoich przed królami, i nie zawstydzę się.
10.ASZKENAZY I na Twoje się powołując świadectwa przeciw królom przemówię a nie będę zawstydzon.
11.SZERUDAPrzed królami mówić będę o świadectwach Twoich i nie będę się wstydził.
12.TYSIĄCL.WYD1(118:46) O Twych rozkazach chcę mówić wobec królów i nie będę się wstydził.
13.TYSIĄCL.WYD5O Twych rozkazach chcę mówić w obecności królów, a nie doznam wstydu.
14.BRYTYJKAPrzed królami mówić będę o świadectwach twoichI nie będę się wstydził.
15.POZNAŃSKAWobec królów będę mówił o Twoich rozkazach, a nie zostanę zawstydzony.
16.WARSZ.PRASKAI będę świadczył o Tobie nawet przed królami, i nigdy się nie powstydzę.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Abym mówił o Twych świadectwach wobec królów i nie był zawstydzony.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITSamym królom przedstawię Twe postanowienia I nie będę się wstydził.
19.TOR.PRZ.Nawet przed królami będę mówił o Twoich świadectwach i nie doznam zawstydzenia.