« Psal 119:47 Księga Psalmów 119:48 Psal 119:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:48) I wzniosł jeśm ręce moje ku kaźniom twoim, jeż jeśm miłował, i snażyć sie będę w prawotach twojich.
2.PS.PUŁAWSKI(118:48) I wzniosł jeśm ręce moje ku kaźniom twoim, jeż jeśm miłował, i snażyć sie będę w prawotach twoich.
3.WUJEK.1923I podniosłem ręce swe ku mandatom twoim, którem umiłował: i ćwiczyłem się w sprawiedliwościach twoich.
4.GDAŃSKA.1881Przyłożę i ręce moje do rozkazań twoich, które miłuję, a będę rozmyślał o ustawach twoich.
5.GDAŃSKA.2017Wznoszę też swoje ręce ku twoim przykazaniom, które miłuję, i będę rozmyślał o twoich prawach.
6.PS.BYCZ.1854I-będę-podnosił ręce-me, do przykazań-Twoich, które umiłowałem; oraz-będę-rozmyślał, w-ustawach-Twoich.
7.GÖTZE.1937Wyciągnę ręce swoje do przykazań Twoich, które miłuję, i rozmyślać będę o ustawach Twoich.
8.CYLKOWI wzniósł dłonie moje do przykazań Twoich, które umiłowałem, i rozważał ustawy Twoje.
9.KRUSZYŃSKII położę na moje ręce przykazania Twoje, które kocham, a będę rozmyślał o prawie Twojem.
10.ASZKENAZY A wzniosę dłonie me ku Twym rozkazaniom, którem umiłował i rozmyśliwać będę nad Twymi prawy.
11.SZERUDAI wznoszę ręce do przykazań Twoich, które kocham, i rozmyślam o ustawach Twoich.
12.TYSIĄCL.WYD1(118:48) Ręce me wyciągnę do Twoich nakazów i będę rozważał Twoje ustawy.
13.TYSIĄCL.WYD5Wznoszę ręce moje ku Twym przykazaniom, które kocham, i rozważać będę Twoje ustawy.
14.BRYTYJKAWznoszę ręce do przykazań twoich, które kocham, I rozmyślam o ustawach twoich.
15.POZNAŃSKAWyciągam dłonie ku Twoim nakazom i rozmyślam nad Twymi ustawami.
16.WARSZ.PRASKAWyciągam moje ręce w stronę Twych przykazań, które ukochałem, i tęsknię za Twoim prawem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.podniósł me dłonie do Twych przykazań, które umiłowałem oraz rozważał Twe ustawy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWznoszę dłonie do Twych przykazań ukochanych I rozważam Twoje ustawy.
19.TOR.PRZ.I podniosę mą rękę ku Twoim przykazaniom, które miłuję, i będę rozmyślał o Twoich postanowieniach.